Ohtlike jäätmete vastuvõtt

 2023. a kevadel toimub ohtlike jäätmete kogumisring. Eterniidikogumisringi ei toimu.

Ohtlikke jäätmeid nagu vanaõlid ja õlifiltrid, värvi- ja lahustijäägid, aerosoolide pudelid, kemikaalide- ja taimekaitsevahendite-, fotograafiajäätmed ja nende pakendid (taara), päevavalguslambid ja elektroonikajäätmed jm saab ära anda Jõgeva linna jäätmejaamas, asukohaga Toominga 32 Jõgeva linn.

Jäätmejaamas on kehtestatud vastuvõtuhinnakiri.

Ohtlike jäätmete kogumist ja äravedu korraldab Amestop OÜ.

Elektroonika- ja elektriseadmeid saab üle anda Jõgeva linna jäätmejaamas. Elektroonikajäätmete kogumist ja äravedu korraldab EES-Ringlus MTÜ.

Eterniiti saab vastava hinnakirja alusel viia Jõgeva linna jäätmejaama, Torma prügilasse või Väätsa prügilasse.

Vanad ravimid saab viia apteeki, Jõgeva linna jäätmejaama või Laiuse, Palamuse ja Vaimastvere jäätmekogumiskohta.

Patarei pole prügi!

Patareid ning akud tuleb peale kasutamist koguda liigiti ja viia poodides olevatesse kogumiskastidesse, Jõgeva linna jäätmejaama ning Vaimastvere, Palamuse ja Laiuse jäätmekogumiskohtadesse.

Olulisem eesmärk on mõista patarei- ja akujäätmete liigiti kogumise vajadust ning kuhu saab patarei- ja akujäätmed viia. Läbi selle saab edendada ringmajandust ja suunata võimalikult palju materjale ringlusesse. Oluline on iga inimese kui ka suurettevõtete tegevus, sest väikestest kogustest saavad lõpuks kokku suured.