Spordikalender

« Tagasi

1. novembrini saab taotleda sporditoetusi

Võistlustel osalemise toetus

Toetus sportlase võistlusel osalemiseks on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest Jõgeva valla sportlasele antav toetus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel osalemiseks. Toetust võib taotleda võistkonnale või üksikisikule võistlemiseks individuaalalal.

Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus 1. novembriks järgneva kalendriaasta kohta.

 

Ürituste korraldamise toetus

Toetus spordiürituse läbiviimiseks on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus Jõgeva vallas spordivõistluste ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks. Toetust võivad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus 1. novembriks järgneva kalendriaasta kohta.

 

Spordiklubi tegevustoetus

Tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest spordiklubidele antav toetus laste ja noorte treeningutega seotud kulude katmiseks, sh treenerite või ringijuhtide toetamiseks ja võistlustel osalemiseks.

 

Treeneri töötasu toetus

Spordiklubidele, kellele riik eraldab treeneri tööjõukulu toetust, maksab Jõgeva vald omapoolset töötasutoetust riiklikult määratud omapoolse toetuse summast:

V treeneritaseme treeneri eest 100%;

VI ja kõrgema treeneritaseme treeneri eest 120%.

 

Sportmängu toetus

Sportmängu toetust makstakse jalgpali, korvpalli, võrkpalli, jäähoki ja saalihoki täiskasvanute treeningutega seotud kulude katmiseks.

 

Spordi toetamise korraga Jõgeva vallas saab tutvuda SIIN.