Sportmängu toetus

 

Tomingu üldandmed

Kirjeldus

Sportmängu toetust makstakse jalgpali, korvpalli, võrkpalli, jäähoki ja saalihoki täiskasvanute treeningutega seotud kulude katmiseks.

Sportmängu toetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus sportmängude võistkondlikul alal tegutsevale spordiklubile täiskasvanute treeningutega seotud kulude katmiseks, põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Toetatavad sportmängud on jalgpall, korvpall, võrkpall, jäähoki ja saalihoki.

Toetust taotlev organisatsioon peab vastama järgmistele tingimustele:

  1. võisteldakse Jõgeva vallaga seotud nime all üleriigilises vastava spordiala võistlussarjas;
  2. on tegutsenud Jõgeva vallas spordivaldkonnas vähemalt kolme järjestikuse aasta jooksul enne taotluse esitamist;
  3. spordialal viib treeninguid läbi treener, kelle kutsetase vastab vähemalt neljandale kutsetasemele;
  4. spordiala treeningrühmas peab olema vähemalt 60 protsendil osalejatest elukohaks rahvastikuregistri järgi Jõgeva vald;
  5. võistkond võistleb täiskasvanute arvestuses.

Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele põhjendatud taotlus hiljemalt 1. novembriks.

 

Õigusakt

Spordi toetamise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

spordi-ja terviseedendamise nõunik Kaily Moones, e-post kaily.moones@jogeva.ee, tel 5877 4779.

 

Elektrooniline taotlemine

Taotluse täitmiseks sisenege e-keskkonda ID-kaardiga, mobiil-IDga või Smart-IDga. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide