Täiendava maamaksuvabastuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Täiendav maamaksuvabastus antakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tema kasutuses oleva Jõgeva vallas asuva ühe elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku selles osas, mille osas ei kohaldu talle seadusega kehtestatud muu maamaksuvabastus või –soodustus ning isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

Maa loetakse represseeritu kasutuses olevaks, kui represseeritu on selle omanikuna kantud kinnistusraamatusse.

Maksuvabastuse saamiseks esitada kirjalik taotlus Jõgeva Vallavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks.

 

Õigusakt

Maamaksust täiendava vabastamise ulatus ja kord

 

Vastutaja

GIS-spetsialist Priit Kalme, priit.kalme@jogeva.ee, tel 776 2448.

 

Taotlemine

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm saata aadressile info@jogeva.ee.

Maksuvabastuse taotlust ei ole vaja uuesti esitada, kui varem esitatud andmed ei ole muutunud (kehtivad ühinenud omavalitsustele varem esitatud taotlused).

 

Viide