Teed ja tänavad

Jõgeva valla territooriumi läbib kokku 65 erinevat riigimaanteed kogupikkuses 366 kilomeetrit, millest 180 km on kruusateed ja 186 km kattega teed. Jõgeva valla kohalike teede kogupikkus on 394 km, millest 212 km on kruusateed. Jõgeva valla tänavate kogupikkuseks on 67 km.

 

Muudatused liikluskorralduses

  • Seoses Palamuse A ja O kaupluse ümberehitamisega on Uuel tänaval asuv parkla suletud! Uue kaupluse ehitustööd kestavad detsembrini.

  • 26. aprillil algavad Siimusti jalg- ja jalgrattatee pikenduse ehitustööd. Siimusti-Kaave ja Siimusti-Härjanurme teel esineb ajutisi liikluspiiranguid. Töid teeb vallavalitsuse tellimusel OÜ Maveter. Ehitustööde lõpetamise tähtaeg on 30. juuni 2021.

  • Jõgeva aleviku Suursild on rekonstrueerimise tõttu liiklusele suletud kuni 2021. a teise pooleni. Ümbersõit on korraldatud Õuna-Mutso, Linnumetsa ja Jõgeva-Mustvee teede kaudu. Jalakäijatele on ajutise silla kaudu läbipääs tagatud.