Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise teel moodustus uus haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. Lisaks neljale omavalitsusele kuuluvad ühise Jõgeva valla koosseisu ka Pajusi valla Kaave küla ja Puurmani valla Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla külad. Uue valla volikogu ja valitsus asuvad Jõgeva linnas ning teenuskeskused painkevad Palamuse ja Torma alevikus. Ühinenud omavalitsuse rahvaarv on üle 14 000 ning territoorium üle 1000 km².

Jõgeva vald

Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise teel moodustus uus haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. Lisaks neljale omavalitsusele kuuluvad ühise Jõgeva valla koosseisu ka Pajusi valla Kaave küla ja Puurmani valla Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla külad. Uue valla volikogu ja valitsus asuvad Jõgeva linnas ning teenuskeskused painkevad Palamuse ja Torma alevikus. Ühinenud omavalitsuse rahvaarv on üle 14 000 ning territoorium üle 1000 km².

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asustusüksused 1. Jõgeva linn 2. Jõgeva alevik 3. Kuremaa alevik 4. Laiuse alevik 5. Palamuse alevik 6. Sadala alevik 7. Siimusti alevik 8. Torma alevik 9. Alavere küla 10. Eerikvere küla 11. Ehavere küla 12. Ellakvere küla 13. Endla küla 14. Härjanurme küla 15. Imukvere küla 16. Iravere küla 17. Jõune küla 18. Järvepera küla 19. Kaarepere küla 20. Kaave küla

Asustusüksused

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asustusüksused 1. Jõgeva linn 2. Jõgeva alevik 3. Kuremaa alevik 4. Laiuse alevik 5. Palamuse alevik 6. Sadala alevik 7. Siimusti alevik 8. Torma alevik 9. Alavere küla 10. Eerikvere küla 11. Ehavere küla 12. Ellakvere küla 13. Endla küla 14. Härjanurme küla 15. Imukvere küla 16. Iravere küla 17. Jõune küla 18. Järvepera küla 19. Kaarepere küla 20. Kaave küla

Jõgeva valla vapil on hõbedane müürihambuline päis ja sinisel kilbil hõbedane kuueharuline jääkristall, mille harud on ristikulehe kujulised.       Jõgeva valla lipul on sinisel väljal valge jääkristall ja müürihambuline piit. Müürihambuline piit märgib Jõgeva vallas asuvat Laiuse lossi kui omaaegset tähtsat Venemaa-tee äärset vaenlaste vastu rajatud kindlustust. Lumehelves märgib Jõgevat kui Eesti külmalinna, kus 1940. aastal mõõdeti Eesti kõigi...

Sümboolika

Jõgeva valla vapil on hõbedane müürihambuline päis ja sinisel kilbil hõbedane kuueharuline jääkristall, mille harud on ristikulehe kujulised.       ...