Kontaktid Jõgeva vallas

 Ukraina kodanikele Eesti isikukoodi saamiseks võib pöörduda Jõgeva vallavalitsuse rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu poole (viive.maasalu@jogeva.ee, 776 6532; 525 2390). Isikukoodi taotlemiseks on vajalik kohaletulek vallavalitsusse (Suur 5, Jõgeva). Kaasa tuleb võtta pass ning alaealisel lapsel sünnidokument.
« Tagasi

Ukrainlastele konto avamine Swedbankis

Ukrainlastele konto avamine Swedbankis:

Isikul on kehtiv välisriigi reisidokument, näiteks Ukraina biomeetriline pass:

 • broneeri aeg Swedbanki kontori külastamiseks. Vt info allpool.

Isikul on vaid Ukraina siseriiklik pass:

 • ainult Ukraina ID-kaardiga või Ukraina siseriikliku passiga kontot avada ei saa.
 • kõigepealt tuleb pöörduda PPA poole. Panka saab pöörduda, kui on saadud ajutise kaitse ja aastase elamisloa dokument PPAst. Kui PPAst vajalikud dokumendid käes, siis broneeri aeg Swedbanki kontori külastamiseks. Vt info allpool.  

Aja broneerimine kontori külastamiseks:

 • broneerides Swedbanki koduleheküljel pangaesindusse kohtumist, tuleb isikukoodi lahtrisse kirjutada kehtivas Ukraina reisidokumendis (näiteks Ukraina biomeetriline pass või Schengeni viisa) märgitud Personal No või Record No. Seda isegi siis, kui isikule on juba väljastatud Eesti isikukood;
 • pangakontorisse pöördudes on hea, kui lisaks isikut tõendavale dokumendile on kliendil  teada tema elukoha aadress Eestis ja Eesti mobiiltelefoni number;
 • pärast pangakontorisse pöördumist alustame pangakonto avamise protsessiga, mis kestab minimaalselt viis tööpäeva;
 • kohe, kui konto on avatud, teavitame sellest klienti ning lepime kokku aja arvelduskonto lepingu allkirjastamiseks;
 • lepingu allkirjastamise kohtumisel räägime kliendiga läbi deebetkaardi tellimise ja sõlmime kliendi soovi korral internetipanga kasutamise lepingu, väljastame kliendile sobiva isikutuvastusvahendi, mille abil internetipanka siseneda;
 • kui klient on sõlminud internetipanga lepingu, saadame pangakaardi kliendile postiga tema Eestis asuvale postiaadressile, pärast mida peab klient pangakaardi iseseisvalt internetipangas aktiveerima;
 • kui klient soovib pangakaarti saada kätte pangakontoris, broneerime kliendile uue aja kaardi kätte saamiseks.

Oluline! Kui klient on kätte saanud  Eesti Vabariigi poolt väljastatud elamisloa, palume kliendi andmete ajakohastamiseks broneerida täiendav kohtumine pangakontori külastamiseks.

 

Информация для украинцев, открывающих счёт в Swedbank:

Лицо имеет действующий иностранный проездной документ, например, украинский биометрический паспорт:

 • забронируйте время посещения банковской конторы Swedbank. См. информацию ниже.

Лицо имеет внутригосударственный украинский паспорт:

 • Имея лишь украинскую ID-карту или внутренний украинский паспорт, счёт открыть невозможно.
 • Прежде всего, следует обратиться в Департамент полиции и погранохраны. В банк можно обращаться после получения из Департамента полиции и погранохраны документа о временной защите и вида на жительство сроком на один год. После получения из Департамента полиции и погранохраны необходимых документов следует забронировать время для посещения конторы Swedbank. См. информацию ниже.  

Бронирование посещения банковской конторы:

 • при бронировании на сайте Swedbank времени посещения банковской конторы, в графу личного кода следует вписать указанный в украинском проездном документе (например, в украинском биометрическом паспорте или в Шенгенской визе)

Personal No или Record No. Это необходимо даже в том случае, если лицу уже выдан эстонский личный код;

 • при посещении отделения банка желательно в дополнение к наличию документа, удостоверяющего личность, знать также адрес проживания в Эстонии и номер эстонского мобильного телефона;
 • после Вашего обращения в банк мы начнём процесс открытия счёта, который продолжается минимум пять рабочих дней;
 • как только счёт будет открыт, мы сообщим об этом клиенту и назначим время для подписания договора о расчётном счёте;
 • на встрече при подписании договора мы договоримся с клиентом о заказе дебетовой карточки и, если клиент пожелает, заключим договор об использовании интернет-банка, выдадим клиенту подходящее средство идентификации для доступа в интернет-банк;
 • если клиент заключил договор о пользовании интернет-банком, мы отправим банковскую карточку клиенту по почте на почтовый адрес клиента в Эстонии, после чего клиент должен будет самостоятельно активировать банковскую карточку в интернет-банке;
 • если клиент хочет получить карточку в отделении банка, мы забронируем для него новое время для получения карточки.

Важно! После того, как клиент получит вид на жительство, выданный Эстонской Республикой, необходимо забронировать дополнительное посещение банковской конторы для обновления данных клиента.