Täna avati Jõgeva vallas Torma mõisakompleksis renoveeritud valitsejamaja, kus hakatakse kogukonnas elamise teenust pakkuma kaheteistkümnele psüühilise erivajadusega inimesele. Avamisel osalenud...

Tormas avati erivajadustega inimestele kogukonnas elamise teenust pakkuv valitsejamaja

Täna avati Jõgeva vallas Torma mõisakompleksis renoveeritud valitsejamaja, kus hakatakse kogukonnas elamise teenust pakkuma kaheteistkümnele psüühilise erivajadusega inimesele. Avamisel osalenud...

Jõgeva vallas puhtuse ja korra tagamisel on nüüd aluseks uus, vallavolikogu 9. jaanuari määrusega kehtestatud heakorraeeskiri. Senini kehtisid valla eri osades erinevad, ühinemiseelsete...

Jõgeva vallas kehtib nüüd ühtne heakorraeeskiri

Jõgeva vallas puhtuse ja korra tagamisel on nüüd aluseks uus, vallavolikogu 9. jaanuari määrusega kehtestatud heakorraeeskiri. Senini kehtisid valla eri osades erinevad, ühinemiseelsete...

Jõgeva valla kommunaalteenuseid pakkuv ettevõte  KUREMAA ENVEKO OÜ kuulutab välja konkursi  juhataja (juhatuse liikme) leidmiseks Pakume: mitmekülgset ja huvitavat...

Jõgeva valla kommunaalteenuseid pakkuv ettevõte KUREMAA ENVEKO OÜ kuulutab välja konkursi juhataja (juhatuse liikme) leidmiseks

Jõgeva valla kommunaalteenuseid pakkuv ettevõte  KUREMAA ENVEKO OÜ kuulutab välja konkursi  juhataja (juhatuse liikme) leidmiseks Pakume: mitmekülgset ja huvitavat...

Jõgeva vallavalitsus korraldab igal aastal konkursi, et tunnustada aasta teo tiitliga ettevõtmist või ettevõtmisi, mis on Jõgeva valla elanike jaoks olnud suure tähtsusega. Jõgeva...

Aasta teoks hääletati Jõgeva põhikool ja linnaraamatukogu ning Viruvere vineeritehas

Jõgeva vallavalitsus korraldab igal aastal konkursi, et tunnustada aasta teo tiitliga ettevõtmist või ettevõtmisi, mis on Jõgeva valla elanike jaoks olnud suure tähtsusega. Jõgeva...

Kolmapäeval, 15. jaanuaril avatakse Torma mõisakompleksis renoveeritud valitsejamaja, kus hakatakse kogukonnas elamise teenust pakkuma kaheteistkümnele psüühilise erivajadusega inimesele. ...

Torma mõisakompleksis renoveeritud valitsejamajas hakatakse pakkuma kogukonnas elamise teenust

Kolmapäeval, 15. jaanuaril avatakse Torma mõisakompleksis renoveeritud valitsejamaja, kus hakatakse kogukonnas elamise teenust pakkuma kaheteistkümnele psüühilise erivajadusega inimesele. ...

Hea Jõgeva valla elanik! Jõgeva Vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mis on üles ehitatud tuginedes arengukavas sõnastatud eesmärkidele aastani 2028. Küsitlusele...

Osale Jõgeva valla rahuloluküsitluses!

Hea Jõgeva valla elanik! Jõgeva Vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mis on üles ehitatud tuginedes arengukavas sõnastatud eesmärkidele aastani 2028. Küsitlusele...

Jõgeva valla noortel on nüüd võimalik valla noorsootöö eelarvest taotletava toetuse abil teoks teha oma mõtteid ja ideid, mis aitavad kaasa kogukonna ja noorte arengule. Toetuse taotlemist,...

Jõgeva valla noortel on võimalik saada omaalgatusprojektide jaoks toetust

Jõgeva valla noortel on nüüd võimalik valla noorsootöö eelarvest taotletava toetuse abil teoks teha oma mõtteid ja ideid, mis aitavad kaasa kogukonna ja noorte arengule. Toetuse taotlemist,...

Esmaspäev, 13. jaanuar Kell 13.00 algab Jõgeva vallavalitsuse istung   Teisipäev, 14. jaanuar Kell 16.00 avatakse Betti Alveri muuseumis Margit Karu fotonäitus...

Nädala eelinfo: 13.01–19.01.20 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 13. jaanuar Kell 13.00 algab Jõgeva vallavalitsuse istung   Teisipäev, 14. jaanuar Kell 16.00 avatakse Betti Alveri muuseumis Margit Karu fotonäitus...

Jõgeva vallavolikogu võttis eile vastu valla 2020. aasta eelarve, milles on põhitegevuse tulusid ette nähtud 19 239 855 euro ja põhitegevuse kulusid 19 129 316 euro ulatuses....

Vallavolikogu võttis vastu valla 2020. aasta eelarve

Jõgeva vallavolikogu võttis eile vastu valla 2020. aasta eelarve, milles on põhitegevuse tulusid ette nähtud 19 239 855 euro ja põhitegevuse kulusid 19 129 316 euro ulatuses....

Kolmapäeval, 15. jaanuaril kell 11.30 toimub Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia vestlusring Mati Undi ja teiste Jõgevamaa kirjanike loomingust. Vestlusringi juhib Ene Sööt, Jõgeva...

Arukate Akadeemia võtab vaatluse alla Jõgevamaa kirjanike loomingu

Kolmapäeval, 15. jaanuaril kell 11.30 toimub Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia vestlusring Mati Undi ja teiste Jõgevamaa kirjanike loomingust. Vestlusringi juhib Ene Sööt, Jõgeva...

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma eilsel istungil tunnustada Marika Tuus-Lauli ja Aivar Kokka vallale osutatud eriliste teenete eest Jõgeva valla vapimärgiga. Aivar Kokk on andnud nii...

Jõgeva valla vapimärgi saavad Marika Tuus-Laul ja Aivar Kokk

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma eilsel istungil tunnustada Marika Tuus-Lauli ja Aivar Kokka vallale osutatud eriliste teenete eest Jõgeva valla vapimärgiga. Aivar Kokk on andnud nii...

Täna andis Lõuna päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja Jüri Alandi päästeameti peadirektori Kuno Tammearu volitusel Jõgeva vallavanemale Aare Olgole üle tänukirja Päästeameti projekti...

Päästeamet tunnustas Jõgeva vallavalitsust kodude tuleohutuks muutmisel

Täna andis Lõuna päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja Jüri Alandi päästeameti peadirektori Kuno Tammearu volitusel Jõgeva vallavanemale Aare Olgole üle tänukirja Päästeameti projekti...

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks   Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud...

Jõgeva vallavalitsus võtab tööle lastekaitse spetsialisti

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks   Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud...

17. jaanuaril möödub 80 aastat päevast, mil Jõgeval fikseeriti praegugi kehtiv Eesti külmarekord – miinus 43,5 kraadi. Kuus päeva varem, 11. jaanuaril, saab Jõgeva kultuurikeskuse juures teoks...

Külmarekordi aastapäeva tähistatakse talvetralliga

17. jaanuaril möödub 80 aastat päevast, mil Jõgeval fikseeriti praegugi kehtiv Eesti külmarekord – miinus 43,5 kraadi. Kuus päeva varem, 11. jaanuaril, saab Jõgeva kultuurikeskuse juures teoks...

Juhatuse liikme tööülesanded on sihtasutuse igapäevase töö korraldamine sihtasutuse põhikirja ning sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras ning järjepidevalt vajaduspõhiste,...

Tööd saab SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja juhataja

Juhatuse liikme tööülesanded on sihtasutuse igapäevase töö korraldamine sihtasutuse põhikirja ning sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras ning järjepidevalt vajaduspõhiste,...