Jõgeva vallavolikogu 30. juuni istungil osales 27 volikogu liiget, neist neli elektrooniliselt. • Otsustati kinnitada Jõgeva vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2021. majandusaasta...

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist

Jõgeva vallavolikogu 30. juuni istungil osales 27 volikogu liiget, neist neli elektrooniliselt. • Otsustati kinnitada Jõgeva vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2021. majandusaasta...

Vallavalitsus planeerib Jõgeva linna Piiri tänava treeningstaadionile jalgpalli sisehalli rajamist. Kõik, kellele teema huvi pakub, olid möödunud nädalal oodatud Jõgeva kultuurikeskuse...

Kultuurikeskuses tutvustati jalgpallihalli rajamise plaani

Vallavalitsus planeerib Jõgeva linna Piiri tänava treeningstaadionile jalgpalli sisehalli rajamist. Kõik, kellele teema huvi pakub, olid möödunud nädalal oodatud Jõgeva kultuurikeskuse...

Vallaelanikel on võimalik muuta biojäätmete konteineri ja segapakendikonteineri tühjendussagedust. Dokumentides on kirjas, et biojäätmete konteinerit tuleb tühjendada vähemalt kahe ja...

Biojäätmete konteineri ja segapakendikonteineri tühjendussagedust saab muuta

Vallaelanikel on võimalik muuta biojäätmete konteineri ja segapakendikonteineri tühjendussagedust. Dokumentides on kirjas, et biojäätmete konteinerit tuleb tühjendada vähemalt kahe ja...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva vald Õuna küla Tartu mnt 2 kinnistule abihoone laiendamiseks üle 33%. ...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Õuna külas Tartu mnt 2 kinnistule abihoone laiendamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva vald Õuna küla Tartu mnt 2 kinnistule abihoone laiendamiseks üle 33%. ...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva vald Jõgeva linn Kalda tn 16b kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks. ...

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Jõgeva linnas Kalda tn 16b kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva vald Jõgeva linn Kalda tn 16b kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks. ...

Jõgeva Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel 1.–18. juulini vallavalitsuse kodulehel Jõgeva valla Kruusa tänava liikluspinna ruumikuju muutmise eelnõu. Selle kohaselt...

Jõgeva valla Kruusa tänava liikluspinna ruumikuju muutmise eelnõu avalikustamine

Jõgeva Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel 1.–18. juulini vallavalitsuse kodulehel Jõgeva valla Kruusa tänava liikluspinna ruumikuju muutmise eelnõu. Selle kohaselt...

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva aleviku puhkeala projekteerimistööd". Hanke eesmärgiks on projekteerida Jõgeva alevikus Sauna tn 4 kinnistule...

Hange “Jõgeva aleviku puhkeala projekteerimistööd”

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva aleviku puhkeala projekteerimistööd". Hanke eesmärgiks on projekteerida Jõgeva alevikus Sauna tn 4 kinnistule...

Ametikoha eesmärk on Kuremaa mõisakompleksi arendustegevuse kureerimine, projektitaotluste koostamine, esitamine ning aruannete koostamine. Ootused kandidaadile: kõrgharidus...

SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus kuulutab välja avaliku konkursi, et leida oma kollektiivi TURUNDUSJUHT

Ametikoha eesmärk on Kuremaa mõisakompleksi arendustegevuse kureerimine, projektitaotluste koostamine, esitamine ning aruannete koostamine. Ootused kandidaadile: kõrgharidus...

Kinnitati Jõgeva valla 2022. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud. Otsustati kaotada Jõgeva Vallavolikogu 27. augusti 2020 otsusega nr 204 kehtestatud vallavalitsuse...

Jõgeva vallavalitsuse 27. juuni istungil

Kinnitati Jõgeva valla 2022. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud. Otsustati kaotada Jõgeva Vallavolikogu 27. augusti 2020 otsusega nr 204 kehtestatud vallavalitsuse...

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 OÜ Moreen (registrikood 10353946; aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) keskkonnaloa nr...

KESKKONNALOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 OÜ Moreen (registrikood 10353946; aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) keskkonnaloa nr...

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 Osaühing Eesti Killustik  (registrikood 10126848, aadress Rõstla peakivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald) geoloogilise...

Geoloogise uuringuloa taotlus saamine/esitamise teade

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 Osaühing Eesti Killustik  (registrikood 10126848, aadress Rõstla peakivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald) geoloogilise...

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mille ülesanne on pakkuda Jõgeva vallas kohaliku omavalitsuse korraldatavaid sotsiaalteenuseid. Keskuse hallata on...

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mille ülesanne on pakkuda Jõgeva vallas kohaliku omavalitsuse korraldatavaid sotsiaalteenuseid. Keskuse hallata on...

Anname teada, et Jõgeva valla järvedel on jetiga sõitmine keelatud. Kuremaa järvel on jetiga sõitmine keelatud Jõgeva maavanema 5. mai 2010 korraldusega nr 250 „Jõgeva maakonna avalikult...

Jetiga sõitmine on keelatud

Anname teada, et Jõgeva valla järvedel on jetiga sõitmine keelatud. Kuremaa järvel on jetiga sõitmine keelatud Jõgeva maavanema 5. mai 2010 korraldusega nr 250 „Jõgeva maakonna avalikult...

Jõgeva vallavalitsus ei lülita suvel tänavavalgustust välja. Kuna linnas ja suuremates asulates on paigaldatud energiasäästlikud LED valgustid, millest enamik omakorda programmeeritud öötundidel...

Jõgeva vallavalitsus ei lülita suvel tänavavalgustust välja

Jõgeva vallavalitsus ei lülita suvel tänavavalgustust välja. Kuna linnas ja suuremates asulates on paigaldatud energiasäästlikud LED valgustid, millest enamik omakorda programmeeritud öötundidel...

Esmaspäev, 27. juuni Kell 13 on vallavalitsuse istung.   Teisipäev, 28. juuni Kell 10 on biometaani teemaline nõupidamine Jõgeva vallavalitsuses (Suur 5). Osalevad...

Jõgeva valla nädala eelinfo 27.06.–03.07.2022

Esmaspäev, 27. juuni Kell 13 on vallavalitsuse istung.   Teisipäev, 28. juuni Kell 10 on biometaani teemaline nõupidamine Jõgeva vallavalitsuses (Suur 5). Osalevad...