« Tagasi

Energiakulude hüvitamise taotlusi hakatakse vastu võtma 10. jaanuarist

Rahvastikuregistrijärgsed Jõgeva valla elanikud saavad esitada energiahinna tõusu hüvitamise taotlusi koos lisadokumentidega alates 10. jaanuarist 2022. 

Energiatoetuse määramise ja maksmise aluseks on Riigihalduse ministri 23.11.2021 määrus nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähekindlustatud peredele", jõustumine 03.01.2022.

Enne taotluse esitamist koos lisadokumentidega on võimalus kontrollida kalkulaatori abil kas ja kui palju pere võiks toetust saada. Kontrolli SIIN.

Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek euro täpsusega jääb alla leibkonna:

 • esimese liikme kohta 1126 eurot kuus;
 • iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta 563 eurot kuus;
 • ja alla 14-aastased lapsed 375 eurot kuus.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab:

 • elektril 120 €/MWh või 12 s/kWh;
 • gaasil 49 €/MWh või 4,9 s/kWh;
 • kaugküttel alates 78 €/MWh või 7,8 s/kWh.

Utilitas Eesti AS Jõgeva linna kaugküte hind on 62,93 €/MWh, mida ei hüvitata. Alates 01.02.2022 hakkab kehtima Jõgeval uus soojuse piirhind 92,27 €/MWh.

Toetust antakse perioodi 01.09.2021–30.03.2022 energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks:

 • toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta;
 • toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta;
 • taotlusi saab tagasiulatuvalt esitada kuni 5 kuud varasema energia tarbimise kuu kohta;
 • taotlusi saab esitada kuni 31.05.2022;
 • taotluse menetlusaeg kuni 35 tööpäeva kõigi nõutud lisadokumentide esitamisest ja toetuse summa ülekanne 7 tööpäeva jooksul taotleja soovitud arvelduskontole.

Taotlus esitakse koos järgmiste lisadokumentidega:

 • vastuvõtul palume taotlejal esitada isikutõendava pildiga dokumendi, elektrooniliselt esitatud taotlus koos lisadokumentidega peab olema digitaalselt allkirjastatud;
 • tõendid ja/või lepingud, et tegemist on isiku või perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline  elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;
 • taotlusel märkida andmed perekonnaliikmete ja kõikide sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral (vajadusel pereliikmete pangakontode väljavõtted perioodi kohta);
 • energiatarbimist tõendavad dokumendid kuude lõikes energia liigi, koguse ja kulu kohta;
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada elektroonselt e-posti aadressidel: ester.sepp@jogeva.ee, kristi.klein@jogeva.ee, jaanika.eller@jogeva.ee, Ainika.zilinski@jogeva.ee ja luule.palmiste@jogeva.ee

Paberkandjal taotlusi koos lisadokumentidega võetakse vastu sotsiaalosakonnas (Jõgeva linn, Piiri 4 3. korrus) ning Palamuse ja Torma teenuskeskustes vastu teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9–12 ja 13–16.

Lisainfo: Luule Palmiste, tel 776 6585, e-post: luule.palmiste@jogeva.ee