« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Aktsiaseltsi Seitung 2 B aktsiat

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluvad Aktsiaselts Seitung (registrikood 10244306) 2 B aktsiat. 1 aktsia alghind on 1 500 eurot.

Enampakkumisel osalemiseks esitada kirjalik pakkumine hiljemalt 11. veebruaril 2020 kella 9.00-ks  kinnises ümbrikus, märgusõnaga „Aktsiate võõrandamine"  Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

 

Pakkumised avatakse 11. veebruaril 2020 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuse saalis aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. pakkuja nimi ja kontaktandmed;
  2. pakkumise summa sõnade ja numbritega;
  3. pakkumise kuupäev ja esitaja allkiri.

 

Vastavalt Aktsiaselts Seitung põhikirja punktile 7.1 on aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest on müüja kohustatud informeerima aktsiaseltsi juhatust, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele.

 

Täiendav informatsioon majandusosakonna juhataja telefonil 5342 4553.