Teisipäevani saab esitada kaasava eelarve ideid

Hea vallakodanik!

Ootame Sinu ettepanekuid kaasava eelarveosa kasutamiseks. Sellel aastal on kaasava eelarve kogusummaks 30 000 eurot, ühe ettepaneku maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot. Ettepanekud viiakse ellu vastavalt rahvahääletuse paremusjärjestusele. Esmajärjekorras viiakse ellu enim hääli saanud ettepanek, seejärel paremusjärjestuselt järgmine, tingimusel, et ettepaneku tulemusena valmiv objekt ei asu hääletuse võitnud objektiga samas asustusüksuses.

Et ettepanek võidaks vallaelanike poolehoiu ja seeläbi ka rahvahääletuse, mõtle hoolega läbi, mida soovid, et vald teeks ning sõnasta oma ettepaneku eesmärk ja olulisus, kirjelda planeeritud tegevusi ning kalkuleeri, kui palju raha selleks kulub.  Hea, kui suudad ettepanekule lisada pildimaterjali (skeemid, fotod).

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:

  • ettepaneku esitaja;
  • ettepaneku nimetus;
  • ettepaneku eesmärk ja olulisus;
  • ettepaneku kirjeldus;
  • võimalusel idee kavand koos hinnapakkumisega, mis annab vallavalitsusele selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;
  • muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele idee kohta teada anda.

Ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab:

  • olema seotud Jõgeva vallaga
  • pakkuma avalikku hüve
  • olema avalikult kasutatav
  • elluviidav 2020. aastal

Objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ideede kogumine kestab 31. märtsini 2020. Ettepanekuid saab esitada volis.ee keskkonnas, e-kirjaga aadressil kaasaveelarve@jogeva.ee või Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse ja Palamuse ning Torma teenuskeskustesse.

Lisainfo: arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim, 776 6536;
5450 1711; triin.parsim@jogeva.ee

PARIMAT LOOMELENDU!