« Tagasi

KIKi toetusmeede eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

Alates 8. maist laienes KIKi toetusmeede ''Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitartistu rajamine'' ka alla 2000 elanikuga asulatele. Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks ja ümberehitamiseks.

Ühendamist toetatakse juhul, kui kinnistu asub reoveekogumisalas ja olemas on liitumisvõimalus.

Toetuse taotlemiseks tuleb vee-ettevõtjaga eelnevalt sõlmida liitumisleping.

Jõgeva vallas on kaks vee-ettevõtet:

AS Emajõe Veevärk – liitumise info; liitumistaotlust saab esitada iseteeninduskeskkonnas.

OÜ Jõgeva Veevärk – liitumise info ja liitumistaotlus

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus KIK-le toetuste e-keskkonnas, KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil e-posti teel või paberkandjal. Lisainfo: www.kik.ee