« Tagasi

Jõgeva valla teeäärte niitmine 2020

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva valla teeäärte niitmine 2020". 

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida hankedokumentides püstitatud eesmärki.

Pakkumus peab vastama tehnilises kirjelduses ning hinnapakkumise tabelis toodud nõuetele. Hinnapakkumuse tabelid on hankedokumentides Lisa 2.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 25.05.2020. a kell 11.00 e-postiga aadressil: info@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva valla teeäärte niitmine 2020".

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta on manuses asuvates hankedokumentides.