« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaalosakonna tegevusjuhendaja (kogukonnas elamise teenus) ametikoha täitmiseks

Tegevusjuhendaja (kogukonnas elamise teenus) põhiülesanne on isiku põhivajaduste rahuldamine ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega, et tagada ja suurendada teenust saava isiku iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise kaudu.

Selleks tegevusjuhendaja:

 • kujundab isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
 • juhendab isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
 • juhendab isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, toitlustusel;
 • juhendab isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;
 • kujundab isiku tööoskusi ja võimaldama isikule töö tegemise harjutamist;
 • kaasab isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud kogukonnas elamise teenuse eesmärgi saavutamiseks;
 • tagab kogukonnas elamise teenust saava isiku turvalisuse ja päevakavast kinnipidamise (nt toitlustamise, töötamise, arsti vastuvõttude osas jne);
 • abistab isikut enese eest hoolitsemisel, tagama isikute isikliku hügieeni, eluruumide ja riiete korrashoiu jne.

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • läbitud 260-tunnine tegevusjuhendaja koolitus;
 • teadmised sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kesktasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • väga hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, hea stressitaluvus, kohusetunne;
 • oskus efektiivselt kasutada aega;
 • B-kategooria juhiload

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CV-ga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 10. juuliks 2020. Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.