« Tagasi

Kriisikomisjon asub kaardistama valla suutlikkust kriisis tegutsemiseks

1. juulil kogunes Jõgeva valla uus 16-liikmeline kriisikomisjon oma avakoosolekule. Kriisikomisjoni esimehe, vallavanem Tiit Lääne ettepanekul vaadati ühiselt tagasi eriolukorrale, eelmise komisjoni tegemistele ning arutleti, kuidas edasi minna.

Jõgeva maleva pealik kolonelleitnant Tarmo Laaniste rääkis lähemalt Kaitseliidu ning maleva ülesannetest kriisiolukorras. Selleks, et vältida kriisi eskaleerudes võimalikke lahkhelisid, tuleb omavalitsusel teha malevaga vahetut süsteemset koostööd.

Lõuna päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja Jüri Alandi tõi välja, et kriisikomisjon ei ole kriiside likvideerija, vaid selleks tuleks luua ametnikest ning spetsialistidest kriisireguleerimise meeskond. Omavalitsuse ülesanne on kriisiolukorras tagada kaugküte, teede sõidetavas ning vee- ja kanalisatsiooniga varustamine. Alandi rõhutas, et nende kolme elutähtsa teenuse kohta peab vald koostama riskianalüüsi.

Külalisena osales komisjoni koosolekul sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, kes andis ülevaate osakonna tööst eriolukorras. Meltsas tõi välja, et edaspidi peab komisjoni töösse olema kaasatud sotsiaalosakonna juhataja. Viimane eriolukord näitas, et just sotsiaalvaldkonna tegijad puutusid teemaga otseselt kokku ning töö tuli kiirelt ümber korraldada. Osakonnajuhi kaasamine välistaks kommunikatsiooniaugud ning tagaks info kiirema liikumise.

Jõgeva maleva noorteinstruktor ja vallavolikogu liige Kristian Vaarpuu rõhutas, et kriiskomisjon ei saa olla vaikiv seltskond, kes loodab, et kriis läheb ise mööda. Komisjoni tegevus ja initsiatiivi haaramine peab käima kooskõlas olukorra ning aktuaalse informatsiooniga.

Kriisikomisjon koguneb uuesti augusti alguses. Selleks ajaks kaardistatakse valla tegelik võimalus kriisiolukorras tegutsemiseks ning suutlikkus inimeste abistamiseks.