« Tagasi

Jõgeva vald otsib ühtset kujundust valla bussiootepaviljonidele ja sõidukitele

Jõgeva vald otsib ühtset kujundust valla bussiootepaviljonidele ja valla kasutuses olevatele sõidukitele. 

See on esimene samm vallale ühtse visuaalse identiteedi leidmise suunas. 2019. aastal toimus konkurss vallale logo leidmiseks, mis paraku nurjus. Logo ja tunnuslause valimine on kaalukas tegu, mistõttu oleme seekord vähem ambitsioonikad ning alustame ühtsest kujundusest ootepaviljonidele ja sõidukitele.

Kuigi oleme ambitsioonikust vähendanud, ei pea ideede esitajad oma fantaasiat piirama ja seega on konkursile oodatud ka kõik kavandid, milles on esitatud vallale uus logo ja tunnuslause.

Pakutavas kujunduses võib kasutada nii sõna- kui logomärki, kumbagi eraldi või mõlemat koos. Konkursi märksõnadeks on Jõgeva valla kultuurilis-ajalooline eripära, valla loodusväärtus ja maastik. Kavandid ei pea, kuid võivad sisaldada sellekohaseid sümboleid.

Konkursile tuleb esitada töö kinnises ümbrikus või elektroonilisel infokandjal (CD, mälupulk, e-post või muu üldlevinud infokandja) ning sisaldama järgmist:

  • ideekavand, mis on varustatud märgusõnaga;
  • kaaskiri, mis selgitab ja põhjendab kujutatu sümboolset tähendust;
  • märgusõnaga varustatud kinnine ümbrik, mis sisaldab autori või autorite kollektiivi nime(sid).

Konkursitöö esitamise tähtaeg on 17. august 2020 kas Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse Suur 5, 48306 Jõgeva või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil disainikonkurss@jogeva.ee. Ümbrikule tuleb märkida „Jõgeva valla tunnuslause/disainikonkurss" ja autori märgusõna. 

Töö esitamisega loovutab autor Jõgeva vallavalitsusele töö kasutamise õiguse, sh õiguse kombineerida erinevate autorite esitatud elemente omavahel.

Rakendamist leidnud ideede autoreid premeerime järgmiselt:

  • esimene koht 3000 eurot;
  • teine koht 2000 eurot;
  • kolmas koht 1000 eurot.

Preemiasummade täpne jaotus selgub pärast konkursi tulemuste kinnitamist.

Lisainfot annab arendus- ja ettevõtlusspetsialist Reelika Kivimurd, tel 776 2447.

Lennukaid ideid!

Aive Tamm

abivallavanem