« Tagasi

Vallavalitsusele saab esitada Jõgeva valla aasta õpetaja kandidaate

Jõgeva valla aasta õpetaja konkursi eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on innustanud lapsi saavutama parimaid võimetekohaseid tulemusi, mõjutanud neid osalema huvi- ja ühiskondlikus tegevuses, kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, pälvinud laste, kolleegide ja lastevanemate lugupidamise, mõjutanud õppeprotsessi kaasajastamist ning ühtse meeskonna tekkimist haridusasutuses.

Tunnustust avaldatakse kolmes kategoorias: Jõgeva valla aasta õpetaja üldhariduskoolis, kes selgitatakse välja Jõgeva vallas tegutsevate üldhariduskoolide pedagoogide hulgast, Jõgeva valla aasta õpetaja koolieelses lasteasutuses, kes selgitatakse välja Jõgeva valla lasteaedade pedagoogide hulgast ja Jõgeva valla aasta õpetaja huvikoolis, kes selgitatakse välja Jõgeva vallas tegutsevate huvikoolide pedagoogide ning spordiklubide treenerite hulgast.

Jõgeva valla aasta õpetaja kandidaate saab esitada 25. septembrini 2020 Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse (Suur tn 5, Jõgeva linn) või elektrooniliselt aadressil info@jogeva.ee.

Kirjalik ettepanek peab sisaldama esitatava isiku ees- ja perekonnanime, haridusasutuse nimetust, kus ta töötab, ning kirjeldust, kuidas esitatav kandidaat vastab konkursi eesmärkides kirjeldatud kriteeriumitele.

Jõgeva valla aasta õpetaja selgitab välja Jõgeva vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Jõgeva valla aasta õpetaja kategooriate parimaid tunnustatakse aukirja ja 1000eurose rahalise kingitusega vallavalitsuse korraldataval õpetajate päevale pühendatud pidulikul tänuõhtul.