« Tagasi

Uus nõustamis- ja suhtlemisteenus leevendab eakate ja erivajadustega inimeste suhtlemisprobleeme

Abitaja on uus telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele ja erivajadustega inimestele, mis viib kokku abivajajad ja vabatahtlikud abistajad, et pakkuda ennast üksi tundvatele inimestele võimalust suhelda ja olla seeläbi paremini kaasatud ühiskonda.

Projekti eestvedaja Sirli Haaviku sõnul on Abitaja erivajadustega inimestele, eakatele ja hooldatavatele nende üksilduse ja sotsiaalse eraldatuse leevendamiseks loodud telefonipõhine info-, nõustamis- ja suhtluskanal. Teenus sisaldab nõustamist erinevates elukorraldust puudutavates küsimustes. Lisaks pakutakse suhtlemisteenust, mis võimaldab üksindust tundvatel erivajadustega inimestel omavahel suhelda või temaatilises konverentsikõnes osaleda. Soovi korral leitakse abivajajatele vabatahtlik, kellega iganädalaselt vestelda ning temast saab abivajajale n-ö telefonisõber.  „Tegu on Eestis täiesti uue teenusega. Üksildusele ja sellest johtuvale hoolduskoormusele on Eestis vähe tähelepanu pööratud – olukorda on küll uuritud, kuid samme selle leevendamiseks on astutud vähe. Usume, et Abitaja aitab seda lünka täita," märkis Haavik.

Abitaja tegemistesse saab panustada liitudes teenusega, kas abivajaja või vabatahtliku rollis. Eakas üksik või erivajadusega inimene, kes vajab rohkem suhtlemisvõimalusi, saab end registreerida Abitaja kodulehel www.abitaja.ee/abivajaja. Samas on võimalik täita ka vabatahtliku vorm www.abitaja.ee/vabatahtlik . Oma abivajadusest või soovist aidata võib märku anda ka helistades telefoninumbril 6500 650, kus spetsiaalse ettevalmistuse saanud nõustajad registreerivad ja töötavad läbi taotlused ning valivad sobiva vestluspartneri, kellele on teostatud ka vastav taustakontroll. Seejärel antakse teada, millal ja kellega esimene kõne toimub. Lepitud ajal helistab vabatahtlik abivajajale ja pärast kõne lepitakse kokku uus vestlusaeg. 

Esmaspäevast reedeni kl 9.00-17.00 vastavad nõustajad telefoninumbril 6500 650 ka muudele elukorralduslikele küsimustele. Tasuta teenus töötab nii eesti- kui ka vene keeles. Rohkem infot: www.abitaja.ee

Abitajat rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond (ESF) projekti "Erivajadustega inimestele telefonipõhise nõustamis- ja suhtlemisteenuse väljaarendamine", projekti number 2014-2020.2.02.19-0274 raames. Projektiga käivitatakse hooldatavatele nende üksilduse ja sotsiaalse eraldatuse leevendamiseks telefonipõhine info-, nõustamis- ja suhtluskanal, mis vähendab hooldajate hoolduskoormust ja suurendab nende tööturul osalemise võimalusi.  Projekti viib ellu Surts Koolitus OÜ koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Hiiumaa vallaga.

Surts Koolitus OÜ

Lisainfo: Sirli Haavik; sirli.haavik@surtskoolitus.ee , telefon 5690 9217.