« Tagasi

Võrgustikukohtumisel arutati, kuidas probleemseid lapsi ja noori paremini aidata

Jõgeva kultuurikeskuse kammersaalis toimus täna võrgustikukohtumine, kus arutleti noorte, sh käitumisprobleemidega laste ja noorte toetamist nii sotsiaalvaldkonna, haridusvõrgu kui ka vaba aja veetmise võimalustest lähtudes. Osalema olid oodatud Jõgeva valla valdkondade juhid, kooli juhtkonna esindajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, noorsootöötajad, tugispetsialistid jt noorte ja nende peredega tegelevad spetsialistid.

Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsase sõnul tekkis Jõgevamaa omavalitsustes laste ja noorte teemaliste võrgustikukohtumiste korraldamise idee maakonna tervisenõukogus. Põltsamaal on selline kohtumine juba toimunud, nüüd sai see teoks Jõgeval. „See, et probleemsete laste ja noortega tegelemine on ainult lastekaitsetöötajate mure, on lihtsustatud ettekujutus. Palju tõhusamini saab probleeme lahendada, kui toimib terve võrgustik. Siis ei teki n-ö kuuma kartuli efekti, et üks instants annab juhtumi üle järgmisele ja järgmine ülejärgmisele, aga lahenduseni ei jõutagi," ütles Aime Meltsas.

Võrgustikukohtumisel esinesid Kõrveküla põhikooli sotsiaalpedagoog Marina Paddar, kes rääkis, millised võimalused on koolil käitumisraskustega õpilastega töötamiseks, ning Tartu ülikooli sotsioloogia doktorant Sirli Peterson, kes kõneles teenustest ja sekkumisest abi vajava lapse toetamiseks. Sõna said sekka öelda ka kuulajad ning lõpuks vastasid Marina ja Sirli küsimustele.

Abivallavanem Aive Tamm tänas kokkutulnuid selle eest, et nad tunnevad muret ka nende laste pärast, kes on pedagoogide jaoks tülikad või hoopis märkamatud. Ka nendest lastest on vaja kasvatada inimesed, kes on täiskasvanuna meie ühiskonda oodatud. Aime Meltsas kinnitas, et tänane ei jäänud viimaseks võrgustikukohtumiseks.