« Tagasi

Jõgeva valla jäätmehoolduse arendamise küsimustik

Hea vallaelanik!

Oleme ette valmistamas uut korraldatud jäätmeveo hanget ja uuendamas jäätmekäitlusega seotud dokumente. Seni toimib Jõgeva vallas korraldatud jäätmevedu kahes piirkonnas. Jõgeva linnas on teenuse osutajaks Eesti Keskkonnateenused AS, mujal vallas AS Ragn-Sells. Erinevad veopiirkonnad tähendavad, et lisaks erinevale vedajale on erisused ka kogutavate jäätmeliikide ja hindade osas. Jäätmeveolepingud kehtivad kuni 30.09.2021.

Järgmise aasta esimestel kuudel tuleb Jõgeva vallal vastu võtta jäätmekava, jäätmehoolduseeskiri ja jäätmevaldajate registri määrus arvestades muutunud või muutmisel seadustega. Selleks, et meie valla dokumendid saaks koostatud tegelikke olusid arvesse võttes, tunneme huvi, kuidas on elanikel prügiga majandamisel siiani läinud. Soovime teada saada kuidas toimub täna sorteerimine, kuhu viiakse liigiti kogutud jäätmed ning kui paljud on sõlminud jäätmeveolepingu.

Palume Teie arvamust ja ettepankuid paremaks jäätmehoolduse arendamiseks vastates küsimustikule ajavahemikus 24.09 kuni 09.10.2020 (k.a).

Küsimustiku leiad SIIT.

 

Ette tänades

Taimi Eesmäe

keskkonnaspetsialist