« Tagasi

Arengukava muutmise eelnõu arutelud tõid päevakorrale inimeste jaoks olulisi teemasid

Möödunud nädalal said läbi Jõgeva valla arengukava muutmise eelnõu avalikud arutelud. Viimasel arutelul, mis toimus Jõgeval Betti Alveri muuseumis, tõi mitu olulist teemat sisse Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja esindus. Kojal on vaja uut kooskäimiskohta, sest praegustest ruumidest Ristiku tänavas jäädakse varsti ilma. Kõneldi ka puudega inimeste ligipääsust ühiskondlikele hoonetele ja tulevase tervisekskuse asukohast ning pandi vallajuhtidele südamele, et puuetega inimeste koda ning teisi vabaühendusi kaasataks neid puudutavate küsimuste lahendamisse.

Jõgeva valla arengukava muutmise eelnõu avalikke arutelusid toimus ühtekokku seitse, peale Jõgeva veel Kuremaal, Sadukülas, Siimustis, Vaiatus, Palamusel ja Vaimastveres. Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajad tutvustasid aruteludel ettevõtmisi, mille valla uus võimukoalitsioon algatanud ning mida teostama asunud või plaanib lähiajal teostada. Juttu tuli Jõgevale valla- ja maakonnakeskuse väärilise keskväljaku rajamisest, vallavalitsuse Suur tn 5 hoone rekonstrueerimisest ning sotsiaalosakonna Piiri tn hoonest Suure tn hoonesse ületoomisest, spordikeskuse Virtus laiendamisest ja rekonstrueerimisest jne. See, et Jõgevale tuleb tuleval aastal suur hulk investeeringuraha, ei tähenda, et teised piirkonnad ilma jääksid. Kümnesse suuremasse keskusesse on plaanis näiteks rajada valgustuse ja pinkidega promenaad, valla ühtse kujundusega pinke on plaanis paigutada teistessegi paikadesse. Ka tee-ehitusrahadest saavad osa kõik piirkonnad.

Jõgeva vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder märkis, et aruteludest võttis osa üle ootuste palju inimesi. Kindlasti innustas neid kohale tulema ka võimalus vallajuhtide ja –ametnikega silmast silma kohtuda, neilt infot pärida ja neile oma muresid kurta. Peaaegu kõigil aruteludel oli kohal vallavolikogu esimees Aivar Kokk, mitmel arutelul osalesid ka vallavanem Tiit Lääne, abivallavanemad Terje Rudissaar ja Aive Tamm, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim ning arendus- ja ettevõtlusspetsialist Reelika Kivimurd.

Tüüpteemadeks, mis peaaegu igal pool jutuks tulid, olid näiteks ebapiisav tänavavalgustus, kergliiklusteede vähesus, ohtlikud teelõigud, kus eriti koolilastel ebaturvaline liigelda, asulate välisilmet risustavad kolehooned, mis kuuluvad hooletutele omanikele või on peremeheta, vanade mõisaparkide seisund, laste mänguväljakute olukord jne.

Nii vallavolikogu esimees Aivar Kokk kui ka arenduse peaspetsialist Erki Teder tõdesid, et avalikel aruteludel toodi esile ka selliseid probleeme ja teemasid, mis polnud otseselt arengukava muudatustega seotud, vaid puudutasid igapäevamuresid.

„See on just hea, et inimesed kõigest rääkisid. Vald on ju suur ja ametnike silmad-kõrvad igale poole ei ulatu. Aruteludel välja toodud probleemid pandi kirja ja info nendest jõuab õigete ametnikeni," ütles Erki Teder. Aivar Kokk lisas, et paljud probleemid saab lahendada üsna väheste kulutustega ning et paljud mured ongi juba lahenduse leidnud.

„Tänan kõiki, kes avalikel aruteludel osalesid," ütles Aivar Kokk. „Saime inimestelt palju mõtteid, soove ja infot, mida arengukava muutmise eelnõus või ka tuleva aasta eelarves arvestada. Mul on hea meel selle üle, et sain aruteludel inimeste käest küsida, kus võiks neile lähimas keskuses olla promenaad ning kus on puudu valgusteid või istepinke." Vallavolikogu esimees kinnitas, et rahvaga näost näkku suhtlemisest tõuseb palju kasu ning et tema on alati valmis kohale tulema, kui kogukonnal kohtumise vastu huvi on.

Paljud avalikel aruteludel esile toodud küsimused on nüüdseks vormunud kirjalikeks ettepanekuteks: neid esitati tähtajaks, 9. novembriks üle viiekümne. 24. novembril võtab nende asjus seisukoha vallavalitsus, seejärel ütleb oma arvamuse nende kohta välja volikogu arengu- ja majanduskomisjon. Mõlema instantsi heaks kiidetud ettepanekud viiakse eelnõusse sisse ning volikogu detsembriistungil läheb dokument teisele lugemisele.