« Tagasi

Kingi oma vanale autole uus elu

Alanud on tänavune Romukampaania, mille käigus viivad 18. novembrist 2. detsembrini Eesti Autolammutuste Liit, Kuusakoski AS ja BLRT Refonda autoromud üle Eesti tasuta ära.

Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle kümne aasta vanad, millega ei ole käidud aastaid tehnoülevaatusel ning millel puudub liikluskindlustus. Romusõidukid põhjustavad negatiivset keskkonnamõju, võtavad ruumi ning hõivavad linnas ära parkimiskohad.

Romusõidukitest on võimalik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle, romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse. 2018. aastal kogutud romusõidukite materjalist võeti ringlusse 87 protsenti ja taaskasutati 91,2 protsenti.

Paljud sõidukiomanikud jätavad paraku teadmatuse tõttu oma romusõiduki lagunema või müüvad ebaseaduslikule lammutajale, kes ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistris. Illegaalses jäätmekäitluskohas eiratakse keskkonnanõudeid. Käitlemise ajal eemaldatakse näiteks sõidukist umbes 6–12 liitrit vedelikke. Maha kallatud või põletatud mootoriõli ning õhukonditsioneeris oleva gaasi mittenõuetekohane käitlemine võib põhjustada ohtu nii keskkonnale kui ka inimese tervisele.

Ametlik töötlemiskoda, millel on keskkonnaluba, suudab romusõiduki materjali taaskasutada ning väljastab automanikule ka lammutustõendi, mille alusel sõiduk registrist kustutatakse. 2017. aastal kustutati lammutustõendi alusel registrist 16 263 sõidukit, 2016. aastal oli see arv 11 184. Inimesed muutuvad järjest teadlikumaks sellest, et kasutuselt kõrvaldatud sõiduk tuleb viia ametlikku lammutuskotta, kus see võetakse liiklusregistrist maha lammutustõendi alusel.

Romukampaania raames koguti 2018. aastal 250 romusõidukit ning 2019. aastal kogus Kuusakoski ja Eesti Autolammutuste Liidu 430 sõidukit. BLRT Refonda, Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski väljastavad romusõiduki lammutustõendi ning annavad teie autole uue elu.

Lisainfot saab BLRT Refonda lühinumbrilt 1817, Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt 5787 7233 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660.