« Tagasi

Jõe tänava elanikele tutvustati nende kodutänava rekonstrueerimisprojekti

Täna tutvustasid vallavolikogu esimees Aivar Kokk ja vallavalitsuse esindajad vallamaja saalis Jõgeva Jõe tänava elanikele nende kodutänava rekonstrueerimise projekti. Kohal oli ka projekti autor Aigar Reimann Landverk OÜ-st, samuti valgustuse projekteerija Enn Kippasto Line Engineering OÜ-st. Jõe tänava inimesi tuli kohale päris palju ning neil oli rohkesti küsimusi selle kohta, kuidas Jõe tänava ümberkujundamine nende elu mõjutama hakkab.

Rekonstrueeritud Jõe tänaval, mis saab kivisillutise, hakkavad eelkõige liiklema jalakäijad ja jalgratturid, ent kõik selle tänava elanikud saavad oma krundile ka autoga ligi. Betti Alveri muuseumi juurest jõe äärde jalutavate inimeste jaoks rajatakse puhkekohti ning tänav saab ka atraktiivse valgustuse. Jõe tänava elanike üks mureküsimus oli seotud sademevee äravooluga: kuna sõidutee pinda on kogu aeg tõstetud, on see õuealade pinnast kõrgem ning suurema vihma ajal kipub teelt alla voolav vesi õued üle ujutama. Projekteerija avaldas arvamust, et tänava äärde projekteeritud haljasriba peaks imema suurema veekoguse endasse, nii et õuedes enam ei uputa. Lisameetmena pakkus projekteerija välja, et sissesõitudele võiks teha mõnesentimeetrise künnise, mis autoga sõitmist ei sega, küll aga takistab vee õue voolamist.

Muret tunti ka paari puu pärast, mis tuleb ohvriks tuua, samuti selle pärast, et Jõe tänavale promenaadi rajamine võib segada jõe ääres elutsevaid nahkhiiri. Keskkonnaamet on siiski seisukoha võtnud, et tänava rekonstrueerimine nahkhiirtele ohtu ei kujuta.

Kohtumine möödus konstruktiivses õhkkonnas ning huvilised said oma küsimustele vastused.