« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Jõgeva Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Jõgeva Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks.

Jõgeva Raamatukogu on vallavalitsuse hallatav asutus, mis koondab enda alla kõik Jõgeva vallas asuvad raamatukogud.

Jõgeva Raamatukogu direktori töö sisuks on ühinenud raamatukogude töö käivitamine, juhtimine ja arendamine.

Peamised tööülesanded:

 • Jõgeva valla elanikele ja teistele külastajatele raamatukoguteenuse tagamine;
 • raamatukogu juhtimine ja töö korraldamine, sh dokumentatsiooni haldamine;
 • raamatukogu eelarveprojekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
 • raamatukogu tegevuskava koostamine, sh ürituste ja projektide koordineerimine;
 • koostöö koordineerimine teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga;
 • raamatukogu tegevuseks projektitaotluste koostamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kuues tase;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu-, personali- ja ressursside juhtimise kogemus;
 • põhjalikud teadmised raamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised raamatukogu kui multifunktsionaalse organisatsiooni toimimise põhimõtetest;
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea eestvedamis-, koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • hea stressitaluvus ning võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiload.

Kasuks tulevad erialane töökogemus, võõrkeelte oskus ja projektitöö kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas valdkonnas;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada:

 • CV;
 • motiveeritud avaldus koos palgasooviga;
 • visioon Jõgeva Raamatukogu juhtimisest ja arengust (kuni üks lehekülg).

Tööle asumise aeg: 4. jaanuar 2021.

Töö asukoht: Jõgeva vald

Dokumendid esitada hiljemalt 10. detsembriks 2020 e-posti aadressil eva-kristi.hein@jogeva.ee.