« Tagasi

Vallajuhid kohtusid Jõgeva perearstidega

Jõgeva vallavanem Tiit Lääne ja abivallavanem Aive Tamm kohtusid täna viie Jõgeva perearstiga, kes soovisid saada rohkem infot kavandatava Jõgeva tervisekeskuse kohta. Vestlusest selgus, et perearstid ootavad pikisilmi uut hoonet, kuna praegused kabinetid ei vasta kaasaegse meditsiini vajadustele. Vanasse majakarpi on keeruline projekteerida tingimustele ja vajadustele vastavaid ruume, mis oleksid meedikute seisukohalt funktsionaalsed ja patsientidele mugavad. Perearstid pidasid oluliseks ka seda, et uues tervisekeskuses oleks kohapeal mõnede eriarstide vastuvõtt, ning seda, et neil oleks võimalik kasutada haigla labori teenuseid.