« Tagasi

Neljale vallajuhile avaldati umbusaldust, vallavolikogu esimeheks ja vallavanemaks valiti Peep Põdder ja Aare Olgo

Jõgeva vallavolikogu umbusaldas oma 17. jaanuari istungil volikogu esimeest Aivar Kokka (Isamaa), vallavanemat Tiit Läänet (valimisliit Uus Jõgeva ning abivallavanemaid Aive Tamme ja Terje Rudissaart (valimisliit Vooremaa). Uueks volikogu esimeheks valiti Peep Põdder ja vallavanemaks Aare Olgo (mõlemad Keskerakond).

Volikogu esimehe, vallavanema ja abivallavanemate umbusaldamise algatasid 12 volikogu liiget eelmisel, 17. detsembril toimunud istungil. Volikogu esimehele heideti ette seda, et ta genereerib hoogsas tempos ainuisikuliselt uusi ideid, reklaamides neid kui ainuvõimalikke lahendusi, mis tuleb ellu viia, olenemata sellest, kas need on valla rahakotile jõukohased. Vallavanema ja abivallavanemate puhul leidsid umbusaldamise algatajad, et neil puudub kompetents valla jätkusuutlikuks juhtimiseks, et nad ei suuda anda volikogu istungitel esitatud küsimustele sisulisi vastuseid jne. Sõna said ka umbusaldatavad. Aivar Kokk kinnitas näiteks, et on suuri projekte käivitanud usus, et need muudavad Jõgeva atraktiivsemaks paigaks. Ta märkis ka, et isegi juhul, kui teda ei umbusaldata, kavatseb ta volikogu esimehe kohalt taanduda.

Aivar Koka ja Terje Rudissaare umbusaldamise poolt hääletas 15 volikogu liiget, Tiit Lääne ja Aive Tamme umbusaldamise poolt 14 volikogu liiget. Volikogu uue esimehe kohale seati üles kaks kandidaati: Peep Põdder ja Raivo Põldaru. Salajasel hääletusel sai Jõgeva haigla juht Põdder 15 häält ja osutus valituks.

 Vallavanema kohale esitati samuti kaks kandidaati: Aare Olgo ja Tiit Lääne. 14 häälega osutus valituks Olgo, kes juhtis Jõgeva valda ka eelmistest valimistest kuni möödunud aasta mai lõpuni. Abivallavanemad pannakse eeldatavalt paika 25. jaanuaril toimuval vallavolikogu istungil. Aare Olgo kinnitas, et abivallavanemaid saab jätkuvalt olema kaks. Võimu kaotanud koalitsiooni algatatud projektide kohta ütlesid Aare Olgo ja Peep Põdder, et need tuleb üle vaadata ning siis otsustada, millises mahus need ellu viia.

25. jaanuari istungil võetakse ette veel üks umbusaldushääletus: volikogu aseesimehe Andrei Fedossovski suhtes. Umbusaldamise algatamise avalduse andis eilse volikogu istungi alguses üle Peep Põdder.