« Tagasi

Vallavalitsus viib läbi sotsiaalvaldkonna rahuloluküsitluse

Jõgeva vallavalitsus viib elanike seas läbi sotsiaalvaldkonna rahuloluküsitluse. Küsitlusega soovime teada teie kogemuse alusel, kuidas olete rahul sotsiaalosakonna teenuste, toetuste ja lastekaitse valdkonna tööga. Rahuloluküsitlust on võimalik täita nii paberkandjal kui ka veebikeskkonnas. Paberkandjal ankeete on võimalik saada piirkonna sotsiaalhooldustöötajatelt, raamatukogudest ning Palamuse ja Torma teenuskeskusest. Ootame ka teiepoolseid ettepanekuid arendustegevuseks.

Küsitlus on anonüümne. Küsitlusele saab vastata 28. veebruarini 2021.

TÄIDA KÜSIMUSTIK