« Tagasi

Hange "Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääve hanke "Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd".

Käesoleva hanke objektiks on Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd (eelprojekti koostamine), aadressil Aruküla, Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa, katastritunnus 57801:001:0156, vastavalt tööde kirjeldusele ja muudes hanke alusdokumentides sätestatud tingimustel, mahtudele ja nõuetele.

Pakkumus peab vastama hanketeates, pakkumuse maksumuse tabelis ja hankedokumentides toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „projekteerimine".

Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud vähemalt 1 (ühe) riigihanke esemele sarnase esemega (taristu projekteerimine) lepingu. Pakkuja esitab nimekirja (lisa 5) hankija kindlaksmääratud tunnustele vastava(te) teenuste lepingu(te)st, mis on täidetud hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul, koos teabega lepingu kuupäevade ja teiste lepingupoolte kohta.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hankes oleva objektiga on võimalik pakkujal kohapeal tutvuda. Hankija kontaktisikuks on Jõgeva Vallavalitsuse turismiarendusnõunik Reelika Kivimurd tel. 5367 7711, e-post. reelika.kivimurd@jogeva.ee

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 26. aprill 2021. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta on lisatud hankedokumentides.