« Tagasi

Hange “Jõgeva linna lillepeenarde ja istutusalade hooajaline hooldus”

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva linna lillepeenarde ja istutusalade hooajaline hooldus". 

Hooldatavate alade nimikiri ja tööde loetelu on kirjeldatud hankedokumentides.

Tööde tegemiseks peab ettevõtte kasutama vastava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Vastutav spetsialist lillepeenarde ja istutusalade hooldamisel peab omama aedniku või maastikuehitaja kutsetunnistust.

Istutusalade hooldamine kestab aprillist kuni oktoobrini.

Hooldustööde käigus tekkiv praht viia Jõgeva jäätmejaama.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 13. aprill 2021. a kell 14.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva linna lillepeenarde ja istutusalade hooajaline hooldus".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Küsimuste korral palun kontakteeruda telefonil 525 2045 või saata aadressil: liisa.lumi@jogeva.ee

Täpsem informatsioon hanke kohta on lisatud hankedokumentides.