« Tagasi

Noori oodatakse kandideerima Euroopa Solidaarsuskorpuse solidaarsusprojektide taotlusvooru

Projektide eesmärk on toetada 18-30 aastaste noorte algatusi, et luua positiivset muutust nii enda elus kui ka kogukonnas. Taotlema on eriti oodatud maapiirkondade noored ja ka need, kellel on senini olnud projektidega vähem kogemusi.

Solidaarsusprojektidest võib toetust taotleda väga erinevatele ideedele ja tegevustele. Solidaarsusprojekti eesmärgiks peab olema lahendada või leevendada mõnd probleemi või kitsaskohta oma naabruskonnas, kogukonnas või ühiskonnas laiemalt.

Projekti idee peab tulema noortelt endilt ning projekti tegevusi peavad ellu viima toetust taotlenud noored ise.

Samas projekt ei pea üldse tegelema noorte probleemidega, vaid selle abil võib aidata ükskõik keda või mida, nii oma kogukonna inimesi, sõltumata vanusest, oma ümbruskonna loodust ja keskkonda või kasvõi loomi.

Projekti konkreetsemateks tingimusteks on:

  • projekti tuumikuks on minimaalselt 5-liikmeline 18-30 aastaste noorte grupp;
  • taotlejaks on noored ise, so mitteformaalne noorte grupp või organisatsioon (nt MTÜ, OÜ, AS või kohalik omavalitsus jne). Organisatsioon võib noortegruppi aidata vaid projektibürokraatiaga ja sisulisi tegevusi nende eest ära teha ei tohi;
  • projekti tegevused toimuvad 2-12 kuu jooksul;
  • projekti kõiki tegevusi viivad ellu noored ise;
  • vajadusel on lubatud kaasata projektinõustaja, kes toetab noori projekti dünaamika planeerimisel ja selleks on projektiga võimalik toetust taotleda (74EUR/päev, max 12 päeva);
  • rahastust on võimalik taotleda maksimaalselt 12 kuuks, sh 500 EUR/kuu (max 6000 EUR/projekti kohta);
  • omafinantseeringu nõuet ei ole;
  • rahastust kulutama ei pea 500EUR/kuus, vaid seda võib teha vastavalt projekti vajadustele (projekti alguses saab toetusesaaja oma kasutusse 80% kogu toetussummast);
  • lubatud on koostöö kõigi Eesti piiriäärsete riikidega;
  • projektis osalemine ja sellesse panustamine on vabatahtlik tegevus, va projekti nõustaja töö, mis on reeglitepäraselt tasustatud.  

Toetuse eeltaotluse tähtaeg on 09.05.2021 ja tagasiside saadetakse hiljemalt 17.05.2021.

Toetuse põhitaotluse tähtajad on 28.05.2021 kell 13:00 ja 05.10.2021 kell 13:00.