« Tagasi

Tutvu Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukavaga 2021–2028

Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava 2021–2028 on avalikustatud ajavahemikul 1.–30. juulini 2021. Ettepanekuid arengukava eelnõu kohta saab esitada 9. augustini vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti aadressil info@jogeva.ee.

Eelnõu avalikud arutelud toimuvad algusega kell 16 järgmiselt: 4. augustil Jõgeva linna noortekeskuses, 5. augustil Torma noortekeskuses ja 9. augustil Palamuse noortekeskuses.