« Tagasi

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja hanke tänavavalgustuse rekonstrueerimise omaniku järelevalve teenuse osutaja leidmiseks

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja hanke tänavavalgustuse rekonstrueerimise omaniku järelevalve teenuse osutaja leidmiseks.

Teenuse sisuks on Jõgeva vallas Siimustis, Sadukülas ja Vaimastveres teostatava tänavavalgustuse rekonstrueerimistööde üle omaniku järelevalve teostamine. Lisaks üksikutel tänavalõikudel Jõgeva linnas ja Kuremaal. Kõik kokku ca 227 valgustuspunkti rekonstrueerimine, nendest ligi 169 on vaid valgusti (vajadusel ka konsooli) vahetus.

Teostatavad rekonstrueerimistööd on detailselt kajastatud OÜ Hepta Group Energy poolt koostatud põhiprojekti staadiumis ehitusprojektis nr 21-009, mis on leitav SIIT.

Ehitustöid teostab OÜ Corrente Grupp ja ehitustööd teostatakse novembris ja detsembris 2021.a. Nii ehitustööde teostamist kui omaniku järelevalve teenuse osutamist kaasfinantseeritakse EL tõukefondide vahenditest.

Omaniku järelevalve teostamisel tuleb lähtuda asjakohastest õigusaktidest, standarditest ja heast tavast. Töid teostaval projektijuhil peab olema vajalik pädevus tänavavalgustuse rekonstreerimistööde osas järelevalve teostamiseks. Projektijuht tuleb kooskõlastada tellijaga enne lepingu täitmise algust, soovitav on lisada projektijuhi nimi ja CV juba pakkumuse juurde, aga see ei ole kohustuslik.

Makse tingimused: akteerimine toimub iga kuu lõpus ja makse tähtaeg on 14 kalendripäeva.

Vabas vormis pakkumus omaniku järelevalve teenuse osutamiseks tuleb esitada hiljemalt tähtajaks 29.10.2021 Jõgeva vallavalitsuse üldmeilile info@jogeva.ee

Täiendav info arenduse peaspetsialist Erki Teder, 528 3184.