« Tagasi

Uued tegijad valla noorsootöös

Jõgeva valla noorsootöö valdkonnas on kaks värsket tegijat. Jõgeva valla noortekeskuse juhataja ametisse kinnitati hiljuti Airi Parv ning valla noortekeskuse projektijuhina asus tegutsema Merlin Sooaru.

Airi Parvel on noorsootöö kogemust kolm aastat: enne Jõgeva valda elama ja tööle asumist juhtis ta noortekeskust Võrumaal Rõuge vallas. Töö noortevaldkonnas on tema meelest mitmekülgne, põnev ja võimaluste rohke. Kuna pidevalt tuleb otsida uusi lähenemisi ja lahendusi, ei saa selles valdkonnas tegutsedes mugavaks muutuda.

„Avatud noorsootöö juurde jõudsin esialgu poolkogemata, hiljem haarasin aga juba teadliku tudengina kinni kõikidest erialastest võimalustest ning olin pidevalt mõnes laagris, malevas või töötoas juhendaja ja rühmajuhi rollis," sõnas Airi Parv. Tudengina ning hiljem Rõuge valla noortekeskuse juhina omandatud kogemused olid hea pagas, kandideerimaks tööle Jõgeva valla noortekeskusesse.

Airit paelub noorsootöö juures pidev protsessis olemine, selle käigus õppimine koos noorte, noorsootöötajate ja kogukonnaga. „Mulle meeldib, et jagub ruumi vabadusele, erinevatele lahendustele ja pidevale enesearengule. See, et saan oma tööga aidata kaasa noorte silmaringi avardamisele ja seeläbi maailmatunnetuse kujunemisele, on veel boonuseks. Noorsootöötaja ei näe oma töö tulemust tavaliselt küll kohe. Ent kui siis ühel hetkel märkad, et noored, kellega oled igapäevaselt töötanud, on kasvanud täisväärtuslikeks, kogukonda hindavateks ja sellesse panustavateks ühiskonnaliikmeteks, teeb see südame soojaks," ütles Airi Parv. Ta lisas, et noorsootöö juures meeldib talle ka see, et suhelda ja koostööd teha tuleb erinevate osapooltega. Jõgeva vallaski on ta vaatamata lühikesele töötamisajale jõudnud paljude spetsialistidega kokku saada ja koostöökohti otsida. Tänu sellele on sisseelamisperiood meeldivaks kujunenud. Et noortekeskused asuvad mööda valda laiali, on üpris kiiresti tekkinud ka ülevaade valla eri piirkondadest ja sealsete noorte vajadustest.

Ent on ka muresid. „Kahjuks on noorsootöös suurimaks väljakutseks selle töö vajalikkuse ja väärtuse tõestamine. Pean siinkohal silmas, et noorsootöötaja ei saa täna oma töö eest väärilist tasu. Seetõttu on suureks probleemiks kujunenud täitmata ametikohtadele töötajate leidmine," tõdes Airi Parv. Ta lisas, et on alati valmis noori ja noorsootööd puudutavates küsimustes mõtteid vahetama ja üheskoos vastuseid leidma.

Merlin Sooaru oli ja on ka praegu tegev kultuuri- ja noorsootöö korraldamisel Peipsiääre vallas, ent nüüd on ta lisaks sellele Jõgeva valla noortekeskuse projektijuht. Kahes organisatsioonis töötades on igapäevane teemadering päris lai. Merlini peamisteks ülesanneteks on ürituste korraldamine nii noortele kui vanematele, aga ka projektide kirjutamine ning eri osapooltega suhtlemine parimate tulemuste saavutamiseks. „Mulle pakub rõõmu, kui saan noortele ja noorsootööga tegelevatele inimestele uusi võimalusi luua," ütles Merlin. Ta soovib lähiajal selgusele jõuda, millised on kellegi vajadused, et saavutada omavaheline hea koostöö. „Loodan, et mul õnnestub inimesi motiveerida, et üheskoos meile südamelähedast valdkonda efektiivselt arendada," sõnas Merlin.  

Ta ootab väga, et tema poole pöördutaks oma ideedega, samuti projektide või koolitusvajaduse kohta käivate küsimustega. „Olen alati valmis koos lahendusi otsima ja häid ideid ellu viia aitama," kinnitas Merlin.

Praegu on tema prioriteediks toimiva kodulehe loomine, mis koondaks infot kogu noorsootöö valdkonna kohta Jõgeva vallas. Samuti on töös projekt, mis aitaks valla noortega tegelevatel inimestel õpirändele minna. Põnev oleks ka see, kui Jõgeva valla noortekeskusel avaneks võimalus mõnd välisvabatahtlikku võõrustada.

Merlin Sooarul on tore võimalus olla nn teerajaja: projektijuhi kohta Jõgeva valla noortekeskuses enne tema tööleasumist polnudki. „Kuna selle aasta alguses muutus vallavalitsuse struktuur, pidime mõtlema, kuidas noorsootööga seotud ülesanded ümber jagada. Nii otsustasimegi luua Jõgeva valla noortekeskuse juurde projektijuhi ametikoha," ütles Jõgeva vallavalitsuse kultuuri- ja noorsootöönõunik Eva-Kristi Hein.

Projektijuhil on tema sõnul palju erinevaid ülesandeid, kuid olulisemaks on noorsootöö alane arendustegevus Jõgeva vallas. Näiteks otsib  projektijuht noorsootöö korraldamiseks lisavõimalusi ja vahendeid nii kohalikest, üleriigilistest kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest. Üheks suuremaks lähiaja plaaniks on taotleda Jõgeva valla noortekeskusele Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse akrediteering, et saada Euroopa vabatahtliku teenistuse vastuvõtvaks organisatsiooniks ja võõrustada ka Jõgeva vallas välisvabatahtlikke. Lisaks mitmesuguste projektide koordineerimisele osaleb projektijuht laste- ja noortelaagrite korraldamises, korraldab vallaüleseid noorteüritusi, aitab uuringuid läbi viia jne. Näiteks tuleva aasta maiks püütakse saada hinnang Jõgeva valla noorsootöö kvaliteedile. See on üsna mahukas projekt, kuid annab hea pildi hetkeolukorrast ja võimaluse selle põhjal edasisi tegevusi planeerida.

„Suurem eesmärk on muuta Jõgeva valla noortekeskus uuel aastal Jõgeva valla noorsootöö keskuseks. See tähendab, et asutus ei täida enam pelgalt üht rolli, milleks on senini olnud noorsootöö korraldamine avatud noortekeskustes, vaid selle fookus on laiem. Nimelt keskendub tulevane noorsootöö keskus noorsootöö erinevatele suundadele ja vallaülesele noorsootöö valdkonna edendamisele. Laiematele eesmärkidele viitavad projektijuhi ülesanded juba täna," ütles Eva-Kristi Hein.