« Tagasi

Jõgeva uueks vallavanemaks valiti Angela Saksing

Jõgeva vallavolikogu tänasel istungil valiti Jõgeva vallavanemaks Angela Saksing.

Angela Saksingu kandidatuuri vallavanema kohale seadis üles Viktor Svjatõšev. Vastaskandidaate ei esitatud. Salajasel hääletusel sai Angela Saksing 20 poolthäält ning osutus valituks.

Angela Saksing (42) on pärit Väike-Maarjast, ent juured on tal Jõgevamaal ja suurema osa elust on ta siin ka elanud. Keskhariduse sai ta Jõgeva ühisgümnaasiumist. Tal on magistrikraad haridusteadustes (Tallinna ülikool) ja kristlikus kultuuriloos (EELK Usuteaduse Instituut). Tööelu alustas ta erafirma sekretärina. 2008. aastal läks ta tööle Sadala kooli, kus sai proovida nii õpetaja kui ka koolijuhi rolli. Tänavu veebruaris sai Angela Saksingust Jõgeva abivallavanem, kelle töövaldkondadeks olid haridus, kultuur, kehakultuur ja sport, noorsootöö, terviseedendus, sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja religioon.

Angela Saksing tänas volikogu usalduse eest ja lubas panustada võrdselt valla kõigi piirkondade arengusse. „Lähemas tulevikus tuleb hea seista selle eest, et valla tuleva aasta eelarve kokku saaks ja mitmed olulised eelnõud volikogu ette jõuaksid. Pikemas perspektiivis tahaksin aga näha Jõgeva valda kui atraktiivset ja turvalist omavalitsust, kus pakutakse kvaliteetseid teenuseid ja kuhu noored tahaksid elama asuda. Jõgeva vald võiks olla mitte vananev, vaid noorenev omavalitsus," ütles Angela Saksing.

Tänasel istungil otsustas volikogu kinnitada Jõgeva Vallavalitsuse palgalisteks liikmeteks ja nimetada ametisse abivallavanemad Viktor Svjatõševi ja Asso Nettani. Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati Tiina Teppan, Veigo Tumaševski ja Vello Lukk.

Volikogu istungi vaheajal kogunes koosolekule valla valimiskomisjon, kes peatas vallavanemaks valitud, valitsuse liikmeks kinnitatud või palgaliseks valitsusliikmeks nimetatud volikogu liikmete volitused ja määras asendusliikmete hulgast uued volikogu liikmed, kelleks on Maiu Veltbach, Ringo Saar, Hardi Perk, Riho Seppet ja Aivar Võime.

Kuna Viktor Svjatõšev, kes eelmisel istungil volikogu aseesimeheks valiti, kinnitati nüüd abivallavanemaks, tuli tema asemele uus aseesimees valida. Sellele kohale esitas Heli Raevald Maiu Veltbachi kandidatuuri ja 18 poolthäälega osutuski ta valituks. Paika said ka volikogu alatiste komisjonide juhid ja koosseisud. Revisjonikomisjoni juhib Tiiu Õunapuu (aseesimees on Peep Põdder), eelarvekomisjoni Arvo Sakjas (aseesimees on Ain Viik), arengu- ja majanduskomisjoni Jaano Terras (aseesimees on Andrei Fedossovski), kultuuri- ja spordikomisjoni Maiu Veltbach (aseesimees on Tiit Lääne), haridus- ja noorsootöökomisjoni Kristian Vaarpuu (aseesimees on Mereli Tubin) ning sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni Heli Raevald (aseesimees on Avo Lõoke).

 

Jõgeva Vallavalitsuse uus koosseis (vasakult): valitsuse liikmed Veigo Tumaševski ja Vello Lukk, abivallavanem Asso Nettan, valitsuse liige Tiina Teppan, vallavanem Angela Saksing ja abivallavanem Viktor Svjatõšev.