« Tagasi

Hange "“Piiri tn 1 III korruse ruumide remonditööd”"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Piiri tn 1 III korruse ruumide remonditööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Piiri tn 1 III korruse ruumide remonditöödel, aadressil Piiri tn 1, Jõgeva linn.

Pakkumus peab vastama hanketeates, pakkumuse maksumuse tabelis ja tehnilises kirjelduses toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „ehitamine", täpse liigitusega: üldehituslik ehitamine.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi ning vähendab tööde mahtusid.

Pakkuja saab vajadusel enne pakkumuse esitamist tutvunud hankelepingu täitmise kohaga.

Hanke objektiks oleva hoonega on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: Jõgeva Põhikooli haldusjuhi Raul Kull`iga , tel. 509 8514, e-post. raul.kull@jpk.edu.ee

Tehnilistes küsimustes palume pöörduda: Jõgeva Vallavalitsuse ehituse peaspetsialisti Andres Haagen` iga, tel. 516 5337, e-post. andres.haagen@jogeva.ee  

Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 8. detsember 2021. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Piiri tn 1 III korruse ruumide remonditööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta lisatud hankedokumentides.