« Tagasi

Jõgeva Vallavolikogu komisjonide koosolekud

Jõgeva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 6. detsembril 2021 algusega kell 16.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:
1. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Jõgeva valla neljas lisaeelarve".
Ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar.

2. Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.

 

Jõgeva Vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 7. detsembril 2021 algusega kell 15.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:
1. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Estakaadi tn 1a kinnistu koormamine reaalservituudiga".
Ettekandja abivallavanem Viktor Svjatõšev.

2. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Kinnisasja omandamiseks loa andmine".
Ettekandja maakorraldaja Ülle Soodla.

3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks seoses rekonstrueeritava tänavavalgustusega".

Ettekandja arenduse peaspetsialist Erki Teder.

4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Peremehetu ehitise hõivamine".
Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim.

5. Jõgeva valla arengukava 2018–2028 muudatusettepanekute läbivaatamine. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Jõgeva valla arengukava muutmine".
Ettekandja arenduse peaspetsialist Erki Teder.

6. Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.

 

Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 9. detsembril 2021 algusega kell 15.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:
1. Komisjoni liikmete, ülesannete ja töökorra tutvustamine.
Ettekandja komisjoni esimees Arvo Sakjas.

2. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Estakaadi tn 1a kinnistu koormamine reaalservituudiga".
Ettekandja abivallavanem Viktor Svjatõšev.

3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks seoses rekonstrueeritava tänavavalgustusega".
Ettekandja arenduse peaspetsialist Erki Teder.

4. Ülevaade Jõgeva valla 2021. aasta eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest.
Ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar.

5. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Jõgeva valla neljas lisaeelarve".
Ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar.

6. Jõgeva valla 2022. aasta eelarve projekt. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Jõgeva valla 2022. aasta eelarve esimene lugemine ja järgnev menetlemine".
Ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar.

7. Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.