« Tagasi

Jõgeva vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu alates 10. jaanuarist

Jõgeva vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu alates 10. jaanuarist 2022 koos lisadokumentidega.

Taotlusi võetakse sotsiaalosakonnas ning Palamuse ja Torma teenuskeskustes vastu teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9–12 ja 13–16. Taotlusi saab esitada ka elektroonselt.

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riik välja töötanud meetme elektri-, gaasi- ja küttearvete osaliseks tasumiseks vähemkindlustatud leibkondadele. Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaani, mis on leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on sama summa koefitsiendiga 0,5 (563 eurot) ja alla 14-aastased lapsed koefitsiendiga 0,3 (375 eurot).

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab:

  • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh),
  • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh),
  • kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Jõgeva linna kaugkütte (Utilitas Eesti AS) hind on 62,93 €/MWh, seega ei kuulu see hüvitamisele.

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt neli kuud, st jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021. aasta septembri, oktoobri, novembri ja/või detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas. Septembri energiakulude hüvitamiseks tuleb taotlus kindlasti esitada jaanuaris, veebruaris saab taotleda hüvitist kulude katmiseks, mis on tehtud oktoobrist alates. Mugavuse huvides on soovitatav taotlus esitada mitme kuu peale kokku.

Kas ja kui palju tema pere toetust võiks saada, saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil rahandusministeeriumi koduleheküljel.

Minimaalne toetussumma on 10 eurot, alla selle toetust ei maksta. Maksimumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku (nii elektri, gaasi kui kaugkütte peale kokku).  

Lisainfo:

Luule Palmiste, sotsiaaltöö peaspetsialist, tel 776 6585, e-post luule.palmiste@jogeva.ee

Jaanika Eller, Palamuse piirkonna sotsiaaltöö spetsialist, tel 776 2446, e-post jaanika.eller@jogeva.ee

Ainika Zilinski, Torma piirkonna sotsiaaltöö spetsialist, tel 776 2903, e-post  ainika.zilinski@jogeva.ee