« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mille ülesanne on pakkuda Jõgeva vallas kohaliku omavalitsuse korraldatavaid sotsiaalteenuseid. Keskuse hallata on Jõgeva linna sotsiaalmaja, piirkondlikud sotsiaalpunktid ja Torma mõisa valitsejamaja. Viimases pakutakse lisaks omavalitsuse kohustuslikele teenustele igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust ja kogukonnas elamise teenust.

Juhataja ülesandeks on hoolekandekeskuse juhtimine ja sotsiaalteenuste arendamine koostöös valla sotsiaalosakonnaga vastavalt valla elanike vajadustele.

Juhataja kohale ootame kandidaate, kellel on:

  • kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöö alane;
  • inimeste juhtimise kogemus;
  • teadmised sotsiaalkaitse korraldusest, sh kohaliku omavalitsuse korraldatavatest sotsiaalteenustest;
  • teadmised ja oskused eelarvelise asutuse juhtimiseks;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel;
  • loovus ja algatusvõime;
  • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
  • väga hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, hea stressitaluvus, kohusetunne;
  • oskus efektiivselt kasutada aega;
  • B-kategooria juhiload.

Juhataja asub tööle esimesel võimalusel täistööajaga ehk 40 tundi nädalas. Täiskoormusega töötamisel pakume töötasu 1700 eurot kuus.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 13. juuliks 2022. Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.