« Tagasi

Vallavalitsuse 15. augusti istungil

  • Määrati Torma Kultuur MTÜle Torma ringtalli panipaiga rajamiseks ja Jõgeva Linna Teater MTÜle VOFF – Vooremaa filmifestivali korraldamiseks rahvakultuurivaldkonna projektitoetused.
  • Anti MTÜle Torma mõisakompleks luba 27. augustist kella 19.00 28. augustini 02.00 Torma mõisakompleksis öölaada korraldamiseks.
  • Otsustati muuta 2022. aasta hankeplaani ning lisada sinna Jõgeva põhikoolile sõiduauto kasutusrendile võtmine.
  • Anti otsustuskorras Jõgevamaa Spordiliit Kalju kasutusse Jõgeva linnas Aia 40 asuv ruum.
  • Kooskõlastati Kantkülla, Kodismaale, Võduverre ja Kõnnule rajatavate puurkaevude asukohad.
  • Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
  • Loeti nurjunuks Luual asuva korteri võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Otsustati võõrandada korter pideva avaliku teavitamisega hinnaga 10 000 eurot.
  • Otsustati mitte nõustuda OÜle Eesti Killustik Härjanurme II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa väljastamisega.
  • Otsustati tunnustada valla tublisid tegijaid aumärgi ja aukirjadega.
  • Otsustati teha vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus muudatus alates 1. septembrist suurendades koristaja töökohta kolme võrra.

PROTOKOLL