« Tagasi

Vallavalitsuse 19. septembri istungil

 • Määrati valda planeeritavatele bussipeatustele kohanimed. Uued bussipeatused rajatakse Liivoja külla nimega Viadukti, Laiusevälja külla nimega Laiusevälja ja Koimula külla nimega Koimula.
 • Määrati Kaeral Kaare katastriüksusel asuva küüni teenindamiseks vajalik maa ning anti nõusolek katastriüksuse maa ostuõigusega erastamiseks.
 • Otsustati lõpetada Palamuse Kultuuri juhatajaga sõlmitud tähtajaline tööleping endise juhataja naasmise tõttu ametikohale.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanded.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu, millega soovitakse võõrandada otsustuskorras vallale kuuluv Lepiku kinnistu Kivimäe külas Paunvere Agro OÜ-le.
 • Tunnistati Jõgeva põhikoolile sõiduauto kasutusrendile võtmise riigihankel edukaks Mobire Eesti ASi pakkumine ning otsustati sõlmida hankeleping.
 • Tunnistati Mustvee mnt silla projekteerimistööde riigihankel edukaks Insten Projekt OÜ ja Safeway OÜ ühispakkumine ning otsustati sõlmida hankeleping.
 • Tunnistati Jõgeva valla tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööde riigihanke I osas edukaks EST Networks OÜ pakkumus ning otsustati sõlmida hankeleping. II osa pakkumised otsustati tagasi lükata, kuna need ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust.
 • Anti kasutusluba Jõgeva lasteaia Karikakar madalseiklusrajale.
 • Anti ehitusluba Suur 5 hoone ümberehitamiseks.
 • Anti ehitusluba Jõgeva alevikus Ööbiku 14 elamu lammutamiseks.
 • Anti ehitusluba Kodismaale puurkaevu rajamiseks.
 • Kooskõlastati Pikkjärvele rajatava puurkaevu asukoht.
 • Otsustati suurendada 2022./2023. õppeaastal Jõgeva põhikooli 1.a, 3.a, 3.c, 4.a, 4.c, 5.b ja 9.c klassi õpilaste arvu 25 õpilaseni ning 5.a ja 5.c klassi õpilaste arvu 26 õpilaseni.
 • Otsustati maksta Jõgeva lasteaia Karikakar direktorile ühekordset lisatasu Jõgeva aleviku ja Kurista lasteaia töö ümberkorraldamisel.
 • Otsustati maksta Siimusti lasteaed-algkooli direktorile ühekordset lisatasu täiendavate tööülesannete eest arvutiringi läbiviimisel ja Ukraina õpilastele sülearvutite ettevalmistamisel.
 • Kinnitati Jõgeva lasteaia Rohutirts, Vaimastvere põhikooli ja Laiuse Jaan Poska põhikooli arengukavad.
 • Vaadati üle revisjonikomisjoni esitatud revisjoniakt Suure tänava rekonstrueerimise kohta.

PROTOKOLL