« Tagasi

Jõgeva Vallavolikogu istung toimub 24. novembril

Jõgeva Vallavolikogu 14. istung toimub neljapäeval, 24. novembril 2022 algusega kell 14.00 volikogu saalis, Piiri tn 4, Jõgeva linn.

PÄEVAKORRAS:
1. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Visusti kuivatitee kinnistu koormamine reaalservituudiga".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, maakorraldaja Ülle Soodla,
kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.

2. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla 2022. aasta kolmas lisaeelarve".
Ettekandjad: vallavanem Angela Saksing, pearaamatupidaja Kersti Vadi,
kaasettekandjad: sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni esimees Heli Raevald, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Maiu Veltbach, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Kristian Vaarpuu, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras, eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas. 

3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Jõgeva spordihoone spordiinventari soetamise hangete korraldamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks".
Ettekandjad: abivallavanem Asso Nettan, arenduse peaspetsialist Erki Teder,
kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas. 

4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Osaluse suurendamine AS-is Emajõe Veevärk".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, pearaamatupidaja Kersti Vadi,
kaasettekandjad: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras, eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas. 

5. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja kulude kandmise kokkuleppimise kord".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, vallasekretär Katre Kivi, majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim,
kaasettekandjad: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras, eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas.

6. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Määruste kehtetuks tunnistamine".
Ettekandja vallasekretär Katre Kivi.

7. Arupärimistele vastamine, vastaja vallavanem Angela Saksing.

8. Mitmesugust, informatsioonid.

 Link ÕIGUSAKTIDE EELNÕUDELE

Istungi ülekannet saab vaadata YouTube'ist (https://xn--jgeva-dua.ee/istungi-ulekanne). VOLIS-e kaudu ülekanne ei tööta.