« Tagasi

Rahvastikutoimingud Jõgeva vallas 2022

2022. aastal registreeriti Jõgeva vallas 122 sündi, kuid 01.01.2023 seisuga elab Jõgeva vallas 120 last, kes on sündinud 2022. aastal. Registreeritud sünde oli 28 võrra vähem kui 2021. aastal. Soo järgi on sündinud 58 poissi ja 64 tüdrukut. Populaarsemad nimed olid poistel Roven, Kevin, Robin, Sebastian ning Keron. Tüdrukute nimede eelistused olid Nora (Noora), Saara, Marleen, Rosanna ja Sofia.

Seisuga 01.01. 2023 elas Jõgeva valla territooriumil 13 127 inimest, neist 6304 meest ja 6823 naist. Kõige suurema elanike arvuga üksus on Jõgeva linn – 4773 inimest. Võrreldes seisuga 01.01.2022 on valla elanike arv vähenenud 103 inimese võrra ja sealhulgas linna elanike arv 47 inimese võrra.

Jõgeva valda saabus aasta jooksule elama 580 inimest, kuid samal ajavahemikul lahkus vallast 589 inimest. Vallasiseseid elukoha muutusi tegi 501 inimest.

Jõgeva valla elanikke suri 2022.a 216. Võrreldes eelmise aastaga oli see 13 inimest vähem.

Jõgeva Vallavalitsuses sõlmiti 52 abielu, mis on 12 võrra rohkem kui 2021. aastal. Lisaks sõlmis 1 abielu vaimulik. 2022. aastal lahutati 21 abielu.