« Tagasi

Jõgeva Vallavolikogu istung toimub 26. jaanuaril

Jõgeva Vallavolikogu 16. istung toimub neljapäeval, 26. jaanuaril 2023 algusega kell 9.00 volikogu saalis, Piiri tn 4, Jõgeva linn.

PÄEVAKORRAS:

1. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla vapiplaadi andmine"
Ettekandja volikogu esimees Priit Põdra.
 
2. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla vapimärgi andmine".
Ettekandja volikogu esimees Priit Põdra.

3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jaoskonnakomisjonide moodustamine".
Ettekandja vallasekretär Katre Kivi.

4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim,
kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.

5. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavara tasuta kasutusse andmine Haridus- ja Teadusministeeriumile".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim,
kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.

6. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine.
Ettekandja volikogu esimees Priit Põdra.

7. Jõgeva Vallavolikogu alatise haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
Ettekandja volikogu esimees Priit Põdra.

8. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva Vallavolikogu alatise haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu kinnitamine".
Ettekandja komisjoni esimees.

9. Jõgeva valla 2023. aasta eelarve teine lugemine. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla 2023. aasta eelarve".
Ettekandjad: vallavanem Angela Saksing, pearaamatupidaja Kersti Vadi,
kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas. 

10. Mitmesugust, informatsioonid.
 

Link ÕIGUSAKTIDE EELNÕUDELE

Istungi ülekannet saab vaadata YouTube'ist (https://xn--jgeva-dua.ee/istungi-ulekanne). VOLIS-e kaudu ülekanne ei tööta.