« Tagasi

Keskkonnakompleksloa ja kompleksloa andmise otsuse saamise /esitamise teade

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 40 lõike 4 Teraviljakaubandus OÜ (registrikood 11005213; aadress Pootsmani tn 25, Tartu linn, Tartu maakond 51017) keskkonnakompleksloa nr KKL-501122 teate saamisest.

Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 5 lg 5 viidi/viiakse käesolev menetlus läbi kuni 31.12.2019 kehtinud tööstusheite seaduse kohaselt.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: 662 5999, info@keskkonnaamet.ee)

Rääbise seafarm asub Jõgeva maakonnas, Jõgeva vallas Rääbise külas Karjamõisa maaüksusel (kinnistu registriosa nr 2829035, katastrinumber 81002:002:0062) ja Sireli sigala maaüksusel (kinnistu registriosa nr 2895635, katastritunnus 81002:002:0071) ning farmi põhitegevuseks on sigade intensiivkasvatus.

Käitise planeeritud tegevuse lühikirjeldus: 

1) taotletakse kompleksluba farmi käitamiseks tootmismahuga kuni 3664 loomakohta nuumsigadele;
2) farmi prognoositavaks tootmismahuks on nuumsead, kellest on võimalik saada kuni 1008 t liha aastas;

3) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas.

Haldusakti ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites, e-posti: info@keskkonnaamet.ee, telefon 662 5999.

Antud menetlusega seotud dokumendid on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) sisestades keskkonnakaitselubade alasakis nimega „Dokumentide register" otsingus Reg.number nimega lahtrisse numbri – DM-100524.

Piiriüles keskkonnamõju eeldada ei saanud, keskkonnamõju hindamise menetluse liitmise vajadust ei olnud ning samuti ei tuvastatud täiendavate keskkonnauuringute vajalikkust.