« Tagasi

Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Sadala alevikus Suur tn 10//Teenindushoone teise korruse äriruumide kasutusse andmiseks

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Sadala alevikus Suur tn 10//Teenindushoone teise korruse äriruumide nr 49 (pindala 14,3m²), 50 (pindala 27,6m²) ja 52–53 (pindala 25,13 m²) kasutusse andmiseks kolmeks aastaks äritegevuseks. Pakkumise alghind on 2,50 eurot ühe ruutmeetri eest kuus. Lisaks tasub üürnik ruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (küte, elekter, vesi, jäätmekäitlus, koristamine).

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 27. märtsil kella 9 kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Sadala alevik Suur tn 10//Teenindushoone äriruum" ja soovitud ruumi number, Jõgeva  Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või digitaalselt allkirjastatuna meilile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine. Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäeva ja esitaja allkirja. Pakkumiste avamine toimub 27. märtsil kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses, aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Ruumide kohta jagab informatsiooni Torma teenuskeskuse juht Teet Lääne, telefon 5304 3403, e-post teet.laane@jogeva.ee.