« Tagasi

Jõgeva Vallavolikogu komisjonide koosolekud

Jõgeva Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 20. märtsil 2023 algusega kell 15.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras: 

1. Mittetulundusühingu Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik lõpetamine.
Ettekandja spordi- ja terviseedendamise nõunik Kaily Moones.

2. Mitmesugust, informatsioonid, sealhulgas hooldereformist.
Esitajad: koosolekul osalejad.

 

Jõgeva vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 21. märtsil 2023 algusega kell 15.00. Kogunemine Jõgeva põhikooli juures asuva uue spordihoone peaukse juures (Jõgeva linn, Rohu tn 10/1).

Päevakorras:
1. Spordihoone tutvustus ja ülevaade spordihoone kasutusest.
Esitaja Jõgeva Spordikeskuse juhataja Hanno Koll.

2. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Kultuuriasutuste tegevuse ümberkorraldamine".

Ettekandja abivallavanem Asso Nettan.

3. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Jõgeva Valla Kultuuri põhimäärus".
Ettekandja abivallavanem Asso Nettan.

4. Mitmesugust, informatsioonid.

Esitajad: koosolekul osalejad.


Jõgeva Vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 22. märtsil 2023 algusega kell 15.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:

1. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine vallavara võõrandamiseks".
Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim.

2. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine vallavara võõrandamiseks"_Mõisavahe.
Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim.

3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine Jõgeva linna Aasa tn 9a kinnistu võõrandamiseks otsustuskorras".

Ettekandja maakorraldaja Ülle Soodla.

4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine Jõgeva linna Aasa tn 7a kinnistu võõrandamiseks otsustuskorras".
Ettekandja maakorraldaja Ülle Soodla.

5. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine Jõgeva linna Aasa tn 5a kinnistu võõrandamiseks otsustuskorras".
Ettekandja maakorraldaja Ülle Soodla.

6. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Peremehetu ehitise hõivamine".
Ettekandja maakorraldaja Ülle Soodla.

7. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Kinnisasja omandamiseks loa andmine GMT Grupp OÜle".

Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim.

8. Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.

 

Jõgeva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 23. märtsil algusega kell 14.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur tn 5).

Päevakorras:
1. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Kuremaa Lasteaed-Algkooli tegevuse ümberkorraldamine".
Ettekandja abivallavanem Asso Nettan.

2. Mitmesugust, informatsioonid.

Esitajad: koosolekul osalejad.

 

Jõgeva Vallavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 23. märtsil 2023 algusega kell 15.00 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:
1. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Jõgeva Vallavolikogu 09.11.2017 määruse nr 1 "Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise kord" muutmine".
Ettekandja volikogu liige Terje Rudissaar.

2. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine vallavara võõrandamiseks".

Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim.

3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine vallavara võõrandamiseks"_Mõisavahe.
Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim.

4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine Jõgeva linna Aasa tn 9a kinnistu võõrandamiseks otsustuskorras".

Ettekandja maakorraldaja Ülle Soodla.

5. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Loa andmine Jõgeva linna Aasa tn 7a kinnistu võõrandamiseks otsustuskorras".
Ettekandja maakorraldaja Ülle Soodla.

6. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine Jõgeva linna Aasa tn 5a kinnistu võõrandamiseks otsustuskorras".
Ettekandja maakorraldaja Ülle Soodla.

7. Jõgeva valla 2022. aasta eelarve täitmise esialgsed tulemused.
Esitaja pearaamatupidaja Kersti Vadi.