« Tagasi

Kutse „VAIMSE TERVISE ESMAABI“ koolitusele ehk kuidas toetada lähedast ning iseennast?

  • Kas oskad märgata oma sõbra, sugulase, tuttava või kolleegi vaimse tervise murele viitavaid käitumisviise? 
  • Kas Sa tead, mida ja kuidas öelda, kui märkad kellegi vaimse tervise raskusi? 
  • Kuidas reageerida, kui keegi Sulle oma mure jagab? 
  • Kuidas ja kuhu võiks vajadusel pöörduda vaimse tervise teemadel? 
  • Ja selle kõige keskel, kas sa tead, kuidas oma vaimse tervise eest hoolitseda?

Puutume igapäevaelus kokku inimestega ja paljud meist teavad põhimõtteid, mille alusel pakkuda füüsilist esmaabi. Kuid sama oluline on teada, milliste põhisammude alusel pakkuda esmast toetust emotsionaalsete ja vaimsete raskuste korral ehk vaimse tervise esmaabi. Nii nagu füüsilise esmaabi puhul, ei saa me ka vaimse esmaabi puhul võtta arsti rolli, küll aga võime sellegipoolest olla just see, kes märkab ja toetab olulisel hetkel ning pakub esmast leevendust.

Sarnaselt füüsilise tervise esmaabiga on vaimse tervise esmaabi andmine jõukohane igaühele, kes on end esmaabi põhimõtetega kurssi viinud ja läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse.  

Vaimse tervise esmaabi koolituse tulemusel on osalejal pädevus pakkuda vaimse tervise murega abivajajale esmast tuge ja infot ning rakendada enda vaimse tervise toetamiseks põhilisi eneseabivõtteid.

MTÜ Peaasjade ja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu poolt ellu viidavatele koolitustele oodatakse kõiki, kes väärtustavad vaimset tervist ning soovivad olla lähedaste toetamisel julgemad, kindlamad ja teadlikumad ning hoida ka iseennast. Eelnevad teadmised vaimse tervise valdkonnast ei ole eelduseks ning juhul, kui on varasemad teadmised, siis koolitusel omandada konkreetse esmaabi metoodika.

Koolituse läbinu …

  • mõistab häbimärgistamise mõju vaimse tervise häirega inimesele.
  • kasutab vaimse tervise mure korral inimese esmaseks toetamiseks vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisamme;
  • tunneb ära erinevatele vaimse tervise probleemidele viitava käitumise ja olulised riskifaktorid;
  • kasutab mõnda vaimse tervise eneseabivõtet.

Registreeri koolitustele. Iga koolituse registreerimisvormis on näha konkreetsete koolituspäevade kellaajad.