« Tagasi

Vallavalitsus tänas kultuuri- ja noorsootöö tegijaid

Jõgeva valla kultuuri- ja noorsootegijate tänuõhtul Kuremaa lossis tunnustati valdkonna tublimaid ja anti üle aastapreemiad. Valdkondlikud aastapreemiad antakse välja kord aastas. Noorsootöö valdkonnas saavad selle aasta noorsootöötaja ning noor, kultuurivaldkonnas antakse välja loomingupreemia, korraldajapreemia ja kogukonnapreemia.

Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiate andmise eesmärk on tunnustada valla kultuuriellu panustavaid interpreete, kollektiive, kultuurikorraldajaid ja kogukondi.

  • Korraldajapreemia pälvis folklooriselts Jõgevahe Pere MTÜ. Folklooriselts korraldas 2022. aasta suvel Jõgeval III Eesti naiste tantsupeo „PereLugu", mis tõi kokku üle 4000 tantsija üle Eesti. Naiste tantsupidu on muutnud Jõgeva nähtavamaks laiemale ringkonnale ja aidanud kujundada linna positiivset mainet. Kollektiivile mõeldud preemia on 500 eurot.
  • Loomingupreemia pälvis Ave Anslan. Ta oli III Eesti naiste tantsupeo „PereLugu" pealavastaja ning kahe tantsu autor. Naiste tantsupidu liidab pered, põlvkonnad ja südamed igas Eesti paigas ning toob rahva Jõgevale. Eraisikule mõeldud preemia on 300 eurot.
  • Kogukonnapreemia pälvis Jõgevamaa Jäähokiklubi MTÜ, kes on andnud 2022. aastal uskumatu panuse jäähoki taaselustamisse, treeningvõimaluste loomisesse ja järjepidevuse kandmisesse. Nad on lähenenud treeningvõimaluste loomisele leidlikult, organiseerinud ja kaasanud ning innustanud igas vanuses uisu- ja jäähokisõpru. Nad suutsid ilmast hoolimata ja öötundide arvelt juba novembri lõpuks luua loodusliku jää, mida sai kasutada treeninguteks ja lihtsalt uisutamiseks. JHK noortele on organiseeritud ja loodud treening- ja võistlusvõimalused ning tänu nende väsimatule tegutsemisele saavad uisutundidest osa ka koolinoored. Ühenduse eestvedamisel on kogukonnas kaasavalt planeeritud ning organiseeritud peredele sportlikke sündmusi. Ühendusele mõeldud preemia on 500 eurot.

Preemitele esitatud nominendid on: Jõgevamaa filmifestivali VOFF korraldajad MTÜ Jõgeva Linna Teater (Janek Varblas), MTÜ Uus Vana Teater (Vahur-Paul Põldma) ja Vaimastvere raamatukogu (Maris Paas), folklooriseltsi Jõgevahe Pere pikaaegsed eestvedajad – Marika Järvet, Ainar Ojasaar, tantsukool Cestants ja Jõgeva raamatukogu.

  • Tänukirjaga panuse eest Jõgeva valla kultuurinõunikuna kultuurisündmuste korraldamise ja eestvedamise eest pälvis Eva-Kristi Hein.

 

Jõgeva valla noorsootöö valdkonna tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse viimase aasta jooksul enim panustanud ning valdkonda edendanud inimesi.

  • Aasta noorsootöötaja Marju Saviauk on Jõgeva noortekeskuses töötanud pea kümme aastat. See on koht, kuhu ta imeliselt sobib just sellepärast, et teeb oma tööd südame ja hingega. Noored saavad tema positiivsusest julgustust ja vajadusel toetust. Tema algatusel on saanud teoks piirkonna noortele mõeldud huviringid. Marju on vedanud aastaid südikalt suviseid malevapäevi, kus meie valla noored on saanud oma esimese töökogemuse. Marju on alati abiks seal, kus tunneb, et saab aidata. Seda ilmestab kõige paremini tema igakülgne abi Ukraina sõja eest põgenenud noortele. Aasta noorsootöötaja preemia on 500 eurot.
  • Aasta noorsootöötaja nominendid on: Eduardo Peire Castillo, Raul Kivi ja Tarmo Pütsep.
  • Aasta noor Inara Ein on Jõgevamaa Gümnaasiumi abiturient ning juhib teist aastat kooli õpilasesindust. Inara on olnud mitmeid aastaid noorteorganisatsioonidega või nende tegevusega seotud. Ta on olnud Jõgeva valla noortevolikogu aktiivne liige ning korraldanud kohalike valimiste debatti. Lisaks on ta Eesti Noorteühenduste Liidu vabatahtlik ning aitab ka sealseid üritusi korraldada. Õpilasesinduse presidendina on tema juhtimisel korraldatud edukalt mitmeid koolisündmusi: jõuluball, salongiõhtud, sõbrapäev, talveball jne. Inaral on olemas kõik hea juhi omadused: ta oskab oma meeskonna ideaalselt tööle panna ning neid vajadusel suunata, motiveerida ja korrale kutsuda. Inaral on väga hea koostöö- ja analüüsivõime. Pärast sündmusi analüüsib ta koos meeskonnaga tehtut. Möödunud õppeaastal pälvis ta kooli põhiväärtuse ettevõtlikkus tiitli. Aasta noore preemia on 200 eurot.
  • Aasta noore nominendid on: Arabella Palu, Marii Maria Alund ja Markus Kuslap.