« Tagasi

Siimusti IV liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse saamise/esitamise teade

Jõgeva vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 OÜ Moreen (registrikood 10353946, aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) Siimusti IV liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse saamisest.

Keskkonnaluba taotletakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Kurista küla eramaal katastriüksustele Veski-Hansu (katastritunnus 24802:001:0169), Metsa (katastritunnus 24802:006:1010) ja Kuusiku (katastritunnus 24802:006:0074). Taotletava mäeeraldise  teenindusmaa pindala on 22,51 ha, koosnedes kahes lahustükist. Ettevõte taotleb luba mäeeraldiselt täiteliiva kaevandamiseks ning maavara kasutusaladeks on teedeehitus ja ehitus. Luba taotletakse 15 aastaks. Kaevandatud maa korrastatakse veekoguks ja metsamaaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluses M-124012

Tekkivate küsimuste korral pöörduda Keskkonnaameti maapõuebüroo maapõuespetsialisti Marju Kuldmaa poole, e-post: marju.kuldmaa@keskkonnaamet.ee, tel 513 8740