« Tagasi

AS Emajõe Veevärk teatab veeteenuse hindade langetamisest

AS Emajõe Veevärk teatab veeteenuse hindade langetamisest oma tegevuspiirkonnas alates 1. juulist 2023.

AS Emajõe Veevärk teavitab oma kliente uutest veeteenuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindadest, lähtuvalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141. Veeteenuse hinna kehtestamine. 

Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 16.05.2023 otsusega nr 9-3/2023-018 ja hakkavad kehtima alates 01.07.2023 (hinnad ühe m3 kohta eurodes). 

 

Hind kuni 30.06.2023

Hind alates 01.07.2023

Nr

Tegevuspiirkonnad välja arvatud Elva linn

hind
käibemaksuta

hind
käibemaksuga

hind
käibemaksuta

hind
käibemaksuga

1.

tasu vee eest

1,600

1,920

1,339

1,607

2.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp

2,355

2,826

1,950

2,340

3.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp

3,901

4,681

2,692

3,230

 

Arvesse on võetud elektrienergia kulu vähenemist veeteenuse hinnas tingituna elektrienergia hinnalangusest turul ning järelevalvetasu muutumisest.

 

AS Emajõe Veevärk